Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

05.09.2016

Lotnisko w Radomiu – pozwolenie na rozbudowę

Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na przebudowę i wydłużenie pasa startowego wraz z oświetleniem i systemem nawigacyjnym. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestor – Spółka Port Lotniczy Radom S.A.  może przystąpić do prac.

Wojewoda Mazowiecki decyzją z 5 września br. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na realizację inwestycji. Inwestor wskazał w projekcie budowlanym na potrzebę dostosowania istniejącej infrastruktury wojskowej na cele lotnictwa cywilnego. Wydane pozwolenie dotyczy m.in.: remontu istniejącej drogi startowej i wydłużenie jej do 2,5 km, modernizacji i rozbudowy istniejącego oświetlenia nawigacyjnego, budowy świateł podejścia i ścieżki schodzenia. Inwestor zobowiązany jest do zachowania ciągłości komunikacyjnej z ul. Lubelską do czasu wyznaczenia alternatywnego układu komunikacyjnego.

- Cieszę się z tej pozytywnej decyzji, która otwiera możliwość rozbudowy  radomskiego lotniska. Decyzja dotyczy nie tylko pasa startowego, jest to także zgoda na budowę świateł podejścia oraz systemu ILS. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim jest jeszcze jedno postępowanie w sprawie rozbudowy sieci zewnętrznych: kanalizacyjnych, ciepłowniczych czy elektroenergetycznych. które na wniosek Portu Lotniczego zostało w kwietniu br. zawieszone. Mam nadzieję, że Port Lotniczy wystąpi niebawem o jego podjęcie, a my będziemy mogli także dla tej inwestycji wydać pozytywną decyzję – powiedział Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki.

Wojewoda wydaje pozwolenia na budowę na wniosek inwestorów. W ramach prowadzonego postępowania analizuje prawidłowość złożonych dokumentów, nie ocenia zasadności inwestycji.

Podobne tematy

Podziel / Share
Michał Szanter, 05.09.2016, Ilość wejść: 1262, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry