Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

05.09.2016

Lotnisko w Radomiu – pozwolenie na rozbudowę

Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na przebudowę i wydłużenie pasa startowego wraz z oświetleniem i systemem nawigacyjnym. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestor – Spółka Port Lotniczy Radom S.A.  może przystąpić do prac.

Wojewoda Mazowiecki decyzją z 5 września br. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na realizację inwestycji. Inwestor wskazał w projekcie budowlanym na potrzebę dostosowania istniejącej infrastruktury wojskowej na cele lotnictwa cywilnego. Wydane pozwolenie dotyczy m.in.: remontu istniejącej drogi startowej i wydłużenie jej do 2,5 km, modernizacji i rozbudowy istniejącego oświetlenia nawigacyjnego, budowy świateł podejścia i ścieżki schodzenia. Inwestor zobowiązany jest do zachowania ciągłości komunikacyjnej z ul. Lubelską do czasu wyznaczenia alternatywnego układu komunikacyjnego.

- Cieszę się z tej pozytywnej decyzji, która otwiera możliwość rozbudowy  radomskiego lotniska. Decyzja dotyczy nie tylko pasa startowego, jest to także zgoda na budowę świateł podejścia oraz systemu ILS. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim jest jeszcze jedno postępowanie w sprawie rozbudowy sieci zewnętrznych: kanalizacyjnych, ciepłowniczych czy elektroenergetycznych. które na wniosek Portu Lotniczego zostało w kwietniu br. zawieszone. Mam nadzieję, że Port Lotniczy wystąpi niebawem o jego podjęcie, a my będziemy mogli także dla tej inwestycji wydać pozytywną decyzję – powiedział Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki.

Wojewoda wydaje pozwolenia na budowę na wniosek inwestorów. W ramach prowadzonego postępowania analizuje prawidłowość złożonych dokumentów, nie ocenia zasadności inwestycji.

Podobne tematy

Podziel / Share
Michał Szanter, 05.09.2016, Ilość wejść: 1339, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry