Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

10.11.2016

„Dobra Szkoła” - Reforma systemu edukacji

 • Zmiany w systemie edukacji zostały omówione przez Zdzisława Sipierę, Wojewodę Mazowieckiego i Aurelię Michałowską, Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zmiany w systemie edukacji zostały omówione przez Zdzisława Sipierę, Wojewodę Mazowieckiego i Aurelię Michałowską, Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
  Zmiany w systemie edukacji zostały omówione przez Zdzisława Sipierę, Wojewodę Mazowieckiego i Aurelię Michałowską, Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Nowa struktura opowiadająca na zapotrzebowanie społeczne i wyzwania gospodarki – to założenia reformy edukacji. Zmiany w województwie mazowieckim zostały omówione podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Uczestniczyli w niej Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

8 listopada 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zostały one przekazane do dalszych prac w parlamencie.

Reforma jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa. Wprowadzamy zmiany, ale prowadzimy konsultacje z nauczycielami, rodzicami
i samorządowcami. Reforma ma służyć uczniom. Nie chciałbym, aby dzieci na Mazowszu uczyły się zmianowo. Najlepsza inwestycja jest
w najmłodsze pokolenie
- powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Ministerstwo Edukacji uruchomiło stronę internetową dedykowaną reformie edukacji - www.reformaedukacji.men.gov.pl. Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące reformy. Dodatkowo rodzice mogą sprawdzić do jakiego typu szkoły będzie uczęszczać ich dziecko od 1 września 2017 r.

W październiku Kuratorium Oświaty w Warszawie zorganizowało sześć spotkań z dyrektorami samodzielnych gimnazjów. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 300 dyrektorów. Ponadto do końca listopada będą odbywały się spotkania z rodzicami, uczniami, dyrektorami szkół i nauczycielami i przedstawicielami samorządów w regionach. Kuratorium uruchomiło także punkty konsultacyjne dla gmin i powiatów.

Dziś naszym podstawowym celem jest udzielenie wsparcia i dostarczenie aktualnej wiedzy o planowanych zmianach rodzicom, szkołom, samorządowcom - powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Nowe ustawy przewidują modyfikację ustroju szkolnego oraz organizacji szkół i placówek oświatowych. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Obecny system składa się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego,  4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej. Zgodnie z projektami ustaw docelowa struktura szkolnictwa obejmować będzie:

 • 8-letnią szkołę podstawową
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące
 • 5-letnie technikum
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia
 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy
 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia
 • szkołę policealną

 

Ten model oznacza stworzenie spójnej i drożnej struktury organizacji szkół oraz wydłużenie okresu kształcenia i wychowania w jednej szkole i w tej samej grupie rówieśniczej. Rozwiązania te ograniczą konieczność częstej adaptacji uczniów do nowych warunków uczenia się (zmiana szkoły i grupy rówieśniczej) oraz będą sprzyjać uzyskiwaniu lepszych efektów kształcenia.

 

Podobne tematy

Podziel / Share
Joanna Bereda, 10.11.2016, Ilość wejść: 2287, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry