Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

23.11.2016

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego: reforma oświaty

 • Ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie.
  Ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie.
 • Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zabierając głos w dyskusji podkreślił, że oferta kształcenia powinna odpowiadać aktualnym potrzebom rynku pracy.
  Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zabierając głos w dyskusji podkreślił, że oferta kształcenia powinna odpowiadać aktualnym potrzebom rynku pracy.

Nowy model kształcenia zawodowego w Polsce, założenia reformy edukacji zawodowej i rola pracodawców w systemie kształcenia zawodowego – to tematy posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu uczestniczył Wojewoda Zdzisław Sipiera.

O głównych celach planowanej reformy edukacji pod kątem kształcenia zawodowego, źródłach finansowania szkolnictwa zawodowego i roli pracodawców w systemie kształcenia opowiedział przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas posiedzenia dyskutowano również o przewidywanych skutkach wprowadzenia zmian w kształceniu zawodowym, w tym ich finansowaniu. Ponadto omawiano kwestie dostosowania zaplecza dydaktycznego do potrzeb edukacyjnych oraz zapewnienia wykwalifikowanej kadry nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera podkreślił, że oferta kształcenia powinna odpowiadać aktualnym potrzebom rynku pracy. Jest to bowiem jeden z podstawowych celów planowanej reformy systemu edukacji.

Przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego w swoim wystąpieniu odniósł się do zagadnienia finansowania nauki zawodu uczniów i młodocianych pracowników w kontekście planowanych zmian. Poza tym mówił o zapotrzebowaniu pracodawców na absolwentów szkół zawodowych.

W trakcie posiedzenia WRDS dr hab. Ewa Giermanowska omówiła także kwestię kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych.

 • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego została powołana 9 grudnia 2015 roku przy Marszałku Województwa. Zastąpiła działającą od 2002 roku przy Wojewodzie Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, której ostatnie posiedzenie odbyło się we wrześniu 2015 roku. W WRDS zasiadają: Marszałek Województwa, Wojewoda Mazowiecki, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców. Głównymi zadaniami WRDS są: rozwój społeczno-gospodarczy Mazowsza, opiniowanie regionalnych strategii i programów, a także mediacja w konfliktach między pracodawcami a pracownikami.

Podobne tematy

 • 31.03.2016
  Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
 • 13.12.2016
  Rada Dialogu Społecznego z nowym przewodniczącym
 • 16.02.2017
  Rada Dialogu Społecznego podsumowała działania w roku 2016
 • 01.03.2017
  VII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Podziel / Share
Opublikowane przez Marcin Walasik, 23.11.2016, Ilość wejść: 1338, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry