Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

23.11.2016

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego: reforma oświaty

  • Ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie. Ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie.
    Ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie.
  • Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zabierając głos w dyskusji podkreślił, że oferta kształcenia powinna odpowiadać aktualnym potrzebom rynku pracy. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zabierając głos w dyskusji podkreślił, że oferta kształcenia powinna odpowiadać aktualnym potrzebom rynku pracy.
    Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zabierając głos w dyskusji podkreślił, że oferta kształcenia powinna odpowiadać aktualnym potrzebom rynku pracy.

Nowy model kształcenia zawodowego w Polsce, założenia reformy edukacji zawodowej i rola pracodawców w systemie kształcenia zawodowego – to tematy posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu uczestniczył Wojewoda Zdzisław Sipiera.

O głównych celach planowanej reformy edukacji pod kątem kształcenia zawodowego, źródłach finansowania szkolnictwa zawodowego i roli pracodawców w systemie kształcenia opowiedział przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas posiedzenia dyskutowano również o przewidywanych skutkach wprowadzenia zmian w kształceniu zawodowym, w tym ich finansowaniu. Ponadto omawiano kwestie dostosowania zaplecza dydaktycznego do potrzeb edukacyjnych oraz zapewnienia wykwalifikowanej kadry nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera podkreślił, że oferta kształcenia powinna odpowiadać aktualnym potrzebom rynku pracy. Jest to bowiem jeden z podstawowych celów planowanej reformy systemu edukacji.

Przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego w swoim wystąpieniu odniósł się do zagadnienia finansowania nauki zawodu uczniów i młodocianych pracowników w kontekście planowanych zmian. Poza tym mówił o zapotrzebowaniu pracodawców na absolwentów szkół zawodowych.

W trakcie posiedzenia WRDS dr hab. Ewa Giermanowska omówiła także kwestię kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych.

  • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego została powołana 9 grudnia 2015 roku przy Marszałku Województwa. Zastąpiła działającą od 2002 roku przy Wojewodzie Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, której ostatnie posiedzenie odbyło się we wrześniu 2015 roku. W WRDS zasiadają: Marszałek Województwa, Wojewoda Mazowiecki, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców. Głównymi zadaniami WRDS są: rozwój społeczno-gospodarczy Mazowsza, opiniowanie regionalnych strategii i programów, a także mediacja w konfliktach między pracodawcami a pracownikami.

Podobne tematy

Podziel / Share
Marcin Walasik, 23.11.2016, Ilość wejść: 1534, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry