Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

05.12.2016

"Dobra szkoła": spotkanie z samorządami w Ostrołęce

Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty spotkali się z samorządowcami z regionu ostrołęckiego.  Podczas konferencji w Ostrołęckim Centrum Kultury omówiono planowane zmiany, które wprowadzi reforma edukacji. W ramach cyklu konsultacji z samorządowcami odbyło się już spotkanie w Płońsku, Siedlcach i Radomiu, ostatnie odbędzie się w Warszawie.

Spotkanie w Ostrołęce - 5 grudnia 2016 r. 

Reforma systemu oświaty jest niezbędna do tego, by dostosować ofertę edukacyjną do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz podnieść poziom kształcenia młodych Polaków. Młodzi ludzie muszą mieć zapewnioną możliwość wyboru szkół i profilów kształcenia odpowiadających ich zainteresowaniom oraz predyspozycjom. To w dużej mierze zwiększa szanse osób kończących edukację na znalezienie oczekiwanej pracy. Zaproponowane zmiany w systemie edukacji od początku prac nad projektem ustawy są konsultowane z nauczycielami, rodzicami i samorządowcami. Reforma ma służyć uczniom oraz społeczeństwu i gospodarce w perspektywie wieloletniej - powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Spotkanie w Radomiu - 2 grudnia 2016 r.

Ministerstwo Edukacji uruchomiło stronę internetową dedykowaną reformie edukacji - www.reformaedukacji.men.gov.pl. Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące reformy. Mazowiecki Urząd Wojewódzki zaplanował pięć spotkań z samorządowcami dotyczących reformy systemu edukacji. Konsultacje w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płońsku są pierwsze. Kolejne odbędą się na terenie delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Warszawie. Wezmą w nich udział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Spotkanie w Siedlacach - 30 listopada 2016 r.

Reforma edukacji została przygotowana w sposób przemyślany, po licznych konsultacjach społecznych. Proces jej wprowadzania w życie został rozłożony w czasie, ponieważ rozpocznie się w przyszłym roku, a zakończy w 2024 r. Z tego powodu trudno zgodzić się z opiniami, że reforma jest realizowana w pośpiechu. Wygaszenie funkcjonujących dotychczas gimnazjów nie jest celem reformy, lecz środkiem do poprawy systemu nauczania w Polsce. Reforma zakłada zupełnie nowy system sieci szkół, nowe i odpowiadające aktualnym wyzwaniom zasady programowe. To jest główną istotą proponowanych zmian. Jestem przekonany, że dzięki naszym spotkaniom z samorządowcami i spotkaniom kuratora oświaty z nauczycielami oraz rodzicami do społeczeństwa dociera kompleksowa informacja na temat reformy. Chcemy wysłuchać wszelkich pojawiających się wątpliwości i udzielając rzetelnych danych, rozwiewać obawy – powiedział Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki.

Spotkanie w Płońsku - 28 listopada 2016 r.

W październiku Kuratorium Oświaty w Warszawie zorganizowało sześć spotkań z dyrektorami samodzielnych gimnazjów, w tym z rejonu Płocka i Ciechanowa. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 300 dyrektorów. W listopadzie przedstawiciele kuratorium spotykają się także z nauczycielami samodzielnych gimnazjów rejonu płockiego i ciechanowskiego. Ponadto zaplanowano 74 spotkania informacyjne z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami w całym województwie mazowieckim. Konsultacje te rozpoczęły się 18 listopada i potrwają do 16 grudnia. Kuratorium uruchomiło także punkty konsultacyjne dla gmin i powiatów. Samorządowcy z rejonu płockiego mogą skontaktować się z pracownikami kuratorium drogą mailową dobraszkola.plock@kuratorium.waw.pl lub telefonicznie (24) 262 64 50, a z rejonu Ciechanowa pod adresem dobraszkola.ciechanow@kuratorium.waw.pl lub numerem telefonu (23) 672 44 71.

Chcemy dotrzeć z informacją o założeniach reformy edukacji do jak największej liczby zainteresowanych osób. Dlatego spotkania odbywają się także w poszczególnych powiatach, gdyż tam możemy pomagać w rozwiązywaniu lokalnych problemów.  Będziemy odpowiadać również na indywidualne  zaproszenia szkół i samorządów – powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Harmonogram spotkań:

8 listopada 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zostały one przekazane do dalszych prac w parlamencie. Nowe ustawy przewidują modyfikację ustroju szkolnego oraz organizacji szkół i placówek oświatowych. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Obecny system składa się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego,  4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej. Zgodnie z projektami ustaw docelowa struktura szkolnictwa obejmować będzie:

  • 8-letnią szkołę podstawową
  • 4-letnie liceum ogólnokształcące
  • 5-letnie technikum
  • 3-letnią branżową szkołę I stopnia
  • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy
  • 2-letnią branżową szkołę II stopnia
  • szkołę policealną

Ten model oznacza stworzenie spójnej i drożnej struktury organizacji szkół oraz wydłużenie okresu kształcenia i wychowania w jednej szkole i w tej samej grupie rówieśniczej. Rozwiązania te ograniczą konieczność częstej adaptacji uczniów do nowych warunków uczenia się (zmiana szkoły i grupy rówieśniczej) oraz będą sprzyjać uzyskiwaniu lepszych efektów kształcenia.

Podobne tematy

Podziel / Share
Joanna Bereda, 05.12.2016, Ilość wejść: 5624, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry