Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

07.12.2016

Przeciwdziałanie bezdomności – konferencja „Z ulicy do domu”

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, polska mapa bezdomności i możliwości polityki regionalnej i krajowej to tematy poruszone podczas konferencji „Z ulicy do domu”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele m.in.: stowarzyszeń, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz organizacji i urzędów zajmujących się problemem bezdomności. Konferencję otworzył Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Celem konferencji była analiza mapy bezdomności w Polsce oraz polityk krajowych i lokalnych przeciwdziałania bezdomności. Konferencja organizowana jest z okazji pięciolecia programu „Za Bramą Warszawy – Streetworking i wsparcie wychodzenia z bezdomności” prowadzonego przez Fundację D.O.M. Wojewoda Mazowiecki objął konferencję honorowym patronatem.

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnął konkurs z zakresu pomocy społecznej, w ramach którego przekazał organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością dotacje w łącznej kwocie 294 000 zł na realizację 12 programów pomocowych. Osoby bezdomne objęte pomocą mogą uzyskać wsparcie m.in. w zakresie poradnictwa socjalnego, specjalistycznego, w tym terapeutycznego, psychologicznego oraz pomocy medycznej i pielęgniarskiej.

Fundacja D.O.M. Dzieło Odbudowy Miłości prowadzi działalność pomocową na rzecz osób ubogich i bezdomnych w punkcie pomocy doraźnej i rzeczowej w Warszawie przy ul. Grójeckiej. W bieżącym otrzymała środki w kwocie 45 tys. zł  na realizację programu streetworkingu i wsparcia procesu wychodzenia z bezdomności oraz programu upowszechniania pedagogiki ulicy i wsparcia dziennego dzieci i młodzieży w wybranych dzielnicach Warszawy.

Pomoc dla bezdomnych i mazowiecka infolinia 987

Podczas tegorocznej zimy na Mazowszu bezdomni będą mieli do dyspozycji 72 placówki (w tym 29 w Warszawie) z 3 395 miejscami (1 523 w Warszawie, 1 917 poza Warszawą, w tym m.in.:

  • 93 w Radomiu,
  • 55 w Ostrołęce,
  • 73 w Płocku,
  • 40 w Siedlcach,
  • 160 w Turowie k. Ciechanowa).

Są to zarówno noclegownie, schroniska oferujące czasowe schronienie i pełne wyżywienie, jak i hostele zapewniające stałe lub czasowe zamieszkanie, wyżywienie oraz kompleksową opiekę wspomagającą. Dodatkowo wyodrębniono oddzielne placówki dla kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi i dorosłych. W województwie działają również 24 jadłodajnie i punkty żywienia (10 w stolicy). Wydają dziennie ok. 5 tys. posiłków (ok. 2,4 tys. w Warszawie). Zimą będą także funkcjonować wyspecjalizowane punkty pomocy medycznej – w Łaźniewie w powiecie warszawskim zachodnim (al. Księży Orionistów 1), Radomiu (ul. Główna 16) oraz w Warszawie (ul. Wolska 172). W Warszawie do dyspozycji bezdomnych jest także pralnia (ul. Grochowska 259a).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy centrum zarządzania kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia bezdomnych – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej.

Podobne tematy

Podziel / Share
Joanna Bereda, 07.12.2016, Ilość wejść: 1299, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry