Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

07.12.2016

Przeciwdziałanie bezdomności – konferencja „Z ulicy do domu”

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, polska mapa bezdomności i możliwości polityki regionalnej i krajowej to tematy poruszone podczas konferencji „Z ulicy do domu”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele m.in.: stowarzyszeń, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz organizacji i urzędów zajmujących się problemem bezdomności. Konferencję otworzył Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Celem konferencji była analiza mapy bezdomności w Polsce oraz polityk krajowych i lokalnych przeciwdziałania bezdomności. Konferencja organizowana jest z okazji pięciolecia programu „Za Bramą Warszawy – Streetworking i wsparcie wychodzenia z bezdomności” prowadzonego przez Fundację D.O.M. Wojewoda Mazowiecki objął konferencję honorowym patronatem.

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnął konkurs z zakresu pomocy społecznej, w ramach którego przekazał organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością dotacje w łącznej kwocie 294 000 zł na realizację 12 programów pomocowych. Osoby bezdomne objęte pomocą mogą uzyskać wsparcie m.in. w zakresie poradnictwa socjalnego, specjalistycznego, w tym terapeutycznego, psychologicznego oraz pomocy medycznej i pielęgniarskiej.

Fundacja D.O.M. Dzieło Odbudowy Miłości prowadzi działalność pomocową na rzecz osób ubogich i bezdomnych w punkcie pomocy doraźnej i rzeczowej w Warszawie przy ul. Grójeckiej. W bieżącym otrzymała środki w kwocie 45 tys. zł  na realizację programu streetworkingu i wsparcia procesu wychodzenia z bezdomności oraz programu upowszechniania pedagogiki ulicy i wsparcia dziennego dzieci i młodzieży w wybranych dzielnicach Warszawy.

Pomoc dla bezdomnych i mazowiecka infolinia 987

Podczas tegorocznej zimy na Mazowszu bezdomni będą mieli do dyspozycji 72 placówki (w tym 29 w Warszawie) z 3 395 miejscami (1 523 w Warszawie, 1 917 poza Warszawą, w tym m.in.:

  • 93 w Radomiu,
  • 55 w Ostrołęce,
  • 73 w Płocku,
  • 40 w Siedlcach,
  • 160 w Turowie k. Ciechanowa).

Są to zarówno noclegownie, schroniska oferujące czasowe schronienie i pełne wyżywienie, jak i hostele zapewniające stałe lub czasowe zamieszkanie, wyżywienie oraz kompleksową opiekę wspomagającą. Dodatkowo wyodrębniono oddzielne placówki dla kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi i dorosłych. W województwie działają również 24 jadłodajnie i punkty żywienia (10 w stolicy). Wydają dziennie ok. 5 tys. posiłków (ok. 2,4 tys. w Warszawie). Zimą będą także funkcjonować wyspecjalizowane punkty pomocy medycznej – w Łaźniewie w powiecie warszawskim zachodnim (al. Księży Orionistów 1), Radomiu (ul. Główna 16) oraz w Warszawie (ul. Wolska 172). W Warszawie do dyspozycji bezdomnych jest także pralnia (ul. Grochowska 259a).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy centrum zarządzania kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia bezdomnych – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej.

Podobne tematy

Podziel / Share
Joanna Bereda, 07.12.2016, Ilość wejść: 1181, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry