Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

30.12.2016

Zmiana ustawy o Karcie Polaka – nowe kompetencje Wojewody

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów osiedlenia się w Polsce. Decyzje o przyznaniu świadczenia wydaje Wojewoda. Wnioski można składać od 1 stycznia 2017 r. Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że są jeszcze wolne terminy w styczniu dla osób zainteresowanych umówieniem się w celu złożenia wniosku.

Wsparcie finansowe może otrzymać cudzoziemiec, który złoży do wojewody wniosek o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka i w terminie do 3 miesięcy wystąpi o przyznanie świadczenia pieniężnego. Pomoc finansowa może być wykorzystana na pokrycie kosztów zagospodarowania oraz bieżącego utrzymania w Polsce i przysługuje cudzoziemcowi, jego małżonkowi oraz małoletnim dzieciom przebywającym wraz z cudzoziemcem w Polsce. Z opłaty skarbowej zwolniony jest wniosek o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka, natomiast do wniosku o przyznanie świadczeń należy wnieść opłacę skarbową w wysokości 10 zł.

Świadczenie pieniężne przyznawane jest na okres do 9 miesięcy w kwocie stanowiącej:

 • w okresie pierwszych 3 miesięcy:
   równowartość 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku na wnioskodawcę i jego małżonka,
  równowartość 50 proc. tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka,
 • w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60 proc. tych kwot.

Decyzje o przyznaniu świadczenia pieniężnego wydaje Wojewoda, natomiast wypłaty świadczeń dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy. Wypłaty dokonywane będą w transzach miesięcznych w kasie starostwa lub przelewem na wskazane przez cudzoziemca konto bankowe.
W przypadku zmiany miejsca pobytu cudzoziemca lub członków jego rodziny na inne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwym do wypłaty świadczenia pozostanie starosta wskazany w decyzji wojewody.

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć osobiście w Urzędzie lub przesłać pocztą:

 • w Wydziale Spraw Cudzoziemców
  ul. Marszałkowska 3/5, parter, stanowiska nr 10-11 
  godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 15.00, środa jest dniem bez obsługi interesanta.
 • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu
  ul. Żeromskiego 53, II piętro, pokój 261
  godziny przyjęć: poniedziałek: 08.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.30

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można złożyć osobiście wraz z wnioskiem o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na konkretny dzień i godzinę w siedzibie Wydziału lub w Delegaturze w Radomiu, dzwoniąc pod numer telefonu (22) 695 67 71 lub wysyłając e-mail na adres: wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku).

 • w Biurze Podawczym
  ul. Marszałkowska 3/5, stanowisko nr 8,
  godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 15.00,
  środa jest dniem bez obsługi interesanta,
 • w Punkcie Przyjmowania Korespondencji
  pl. Bankowy 3/5, wejście B, parter, pokój 39
  godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00,
 • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie
  ul. 17 Stycznia 7, parter, pokój 10,
 • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku
  ul. 3 Maja 16, parter, pok. 10,
 • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach
  ul. Piłsudskiego 38, parter, pok. 14,
 • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce
  ul. Gorbatowa 15, parter, pok. 46B

Godziny przyjęć w Delegaturach: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.30

Dokumenty składane w Biurze Podawczym i Punkcie Przyjmowania Korespondencji nie będą weryfikowane i potwierdzane za zgodność z oryginałem.

 • Pocztą na adres: 
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Wydział Spraw Cudzoziemców
  ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

Podobne tematy

Podziel / Share
Joanna Bereda, 30.12.2016, Ilość wejść: 13321, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry