Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

08.02.2017

Ustawa o metropolii warszawskiej: spotkanie z samorządami

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wraz z posłem Jackiem Sasinem spotkali się z przedstawicielami władz m.st. Warszawy i samorządów okołowarszawskich. Rozmowy dotyczyły projektu ustawy powołującej metropolię warszawską, przedstawionego przez posłów partii Prawo i Sprawiedliwość.

Utworzenie metropolii to szansa na rozwój stolicy i znajdujących się wokół niej samorządów przy jednoczesnym zachowaniu niezależności gmin. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera i poseł Jacek Sasin poinformowali, że tym spotkaniem rozpoczęto cykl spotkań roboczych, dzięki którym wypracowane zostaną kierunki i zakres zmian w projekcie ustawy.

Projekt ustawy zakłada powstanie metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego, w skład której, poza stolicą, mają wejść gminy okołowarszawskie. Jednostka metropolitalna będzie m.in. wykonywać zadania powiatu, kształtować ład przestrzenny, rozwijać transport zbiorowy, zarządzać drogami publicznymi (z wyjątkiem dróg gminnych, autostrad i dróg ekspresowych).

Uruchomiony został też adres e-mail: metropoliawarszawska@mazowieckie.pl, na który można kierować pytania związane z planowanymi zmianami.

Wojewoda Mazowiecki zaprasza wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w dyskusji dotyczącej metropolii warszawskiej do przesyłania swoich uwag na powyższy adres.

 • Poseł Jacek Sasin.
  Poseł Jacek Sasin.
 • Spotkanie z samorządowcami w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
  Spotkanie z samorządowcami w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
 • Spotkanie z samorządowcami w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
  Spotkanie z samorządowcami w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
 • Spotkanie z samorządowcami w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
  Spotkanie z samorządowcami w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Podobne tematy

Bookmark and Share
Joanna Bereda, 08.02.2017, Ilość wejść: 1905, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry