Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

28.02.2017

Razem bezpieczniej: rekomendacje Wojewody Mazowieckiego

 • Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017. Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017.
  Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017.
 • W spotkaniu udział wzięli Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW. W spotkaniu udział wzięli Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW.
  W spotkaniu udział wzięli Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW.

Zespół koordynacyjny przy Wojewodzie Mazowieckim wybrał 16 projektów, które zostaną zarekomendowane do dofinansowania w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”.

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło łącznie 67 projektów, w tym 58 zostało wysłanych przez samorządy i 9 przez organizacje pozarządowe. Projekty rozpatrywano w trzech obszarach, a grupy robocze zarekomendowały je według trzech celów szczegółowych:

1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa - nadesłano 25 projektów, które ocenili eksperci z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu (17 projektów) oraz Komendy Stołecznej Policji (8 projektów). Zarekomendowano 7 projektów, w tym:

 • Projekty na cel szczegółowy główny nr 1:

1) Gmina Jastrzębia - „Poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie systemu monitoringu i oznakowania drogowego w miejscowości Jastrzębia w 2017 roku”;

2) Miasto Raciąż - „Podniesienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie Gminy Miasta Raciąż”;

3) Miasto Otwock - „Budowa sygnalizacji świetlnych w Otwocku wraz z kampanią edukacyjną – „Bezpiecznie chodzę – bezpiecznie jeżdżę” w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

4) Gmina Lesznowola - „Bezpiecznie na drogach – gminne miasteczko ruchu drogowego w Lesznowoli”.

 • Projekt na cel priorytetowy 1a – Dzielnicowy bliżej nas:                                                                                                                            

1) Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych DELTA w Płocku - „Akademia Dzielnicowego – razem dla lokalnego bezpieczeństwa”.

 • dodatkowo w ramach celu obligatoryjnego 1b – modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych:

1) Miasto Wyszków - „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa – etap III”;

2) Miasto Ciechanów - „Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie – modernizacja i edukacja”.

2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży29 projektów, w tym 10 projektów w celu dodatkowym i 2 mikroprojekty (cel szczegółowy) ocenił Wydział Polityki Społecznej MUW. Zarekomendowano 5 projektów, w tym:

 • Projekty na cel szczegółowy główny nr 2:

1) Gmina Raszyn -  „Bezpieczne rodziny w gminie Raszyn”;

2) Powiat Miński -  „AKTYWNA I BEZPIECZNA MŁODZIEŻ W POWIECIE MIŃSKIM”;

 • Projekt na cel priorytetowy 2a – przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach (wśród dzieci i młodzieży):

1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Warszawa - „Cyfrolatki - profilaktyka hejtu i mowy nienawiści w placówkach wsparcia dziennego w woj. Mazowieckim”.

 • Projekt na cel priorytetowy 2b – zapobieganie i walka z „dopalaczami”:

1) Miasto Radom - „Narkotyki, dopalacze – ulegniesz, przepadniesz!” – część II.

 • Mikroprojekt:

1) Gmina Osieck - „Dopalacze = Wypalacze. MASZ WYBÓR! – kampania antydopalaczowa w gminie Osieck”.

3. Edukacja dla bezpieczeństwa - 13 projektów, w tym 2 mikroprojekty ocenił Mazowiecki Kurator Oświaty. Zarekomendowano 4 projekty, w tym:

 • Projekty na cel szczegółowy główny nr 3:

1) Gmina Garwolin -  „Edukacja szansą na redukcję zagrożeń w powiecie garwolińskim”;
2) Gmina Jastrzębia - „Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w zakresie ruchu drogowego na terenie Gminy Jastrzębia”.

 • Projekt na cel dodatkowy – wsparcie działań w zakresie osób starszych – seniorów:

1) Powiat Ostrowski - „Razem Bezpieczniej – Ostrowska Akademia Bezpiecznego Seniora”.

 • Mikroprojekt:

1) Gmina Osieck - „ODBLASKOM – akcja z odBLASKIEM w gminie Osieck”.

Zarekomendowane projekty zostaną przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Łącznie na realizację programu w całym kraju przeznaczonych zostanie z budżetu państwa 5 mln zł.

"Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” jest kontynuacją programu "Razem bezpieczniej" realizowanego w latach 2007-2015. Jego głównym celem jest wspieranie działań poprawiających bezpieczeństwo społeczności lokalnych. W ramach programu wspierane będą projekty przeciwdziałające patologiom społecznym, w tym przemocy i narkomanii oraz ograniczające dostęp do substancji psychoaktywnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej programu Razem bezpieczniej.

Podobne tematy

Podziel / Share
Marcin Walasik, 28.02.2017, Ilość wejść: 1567, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry