Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

28.02.2017

Razem bezpieczniej: rekomendacje Wojewody Mazowieckiego

 • Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017. Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017.
  Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017.
 • W spotkaniu udział wzięli Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW. W spotkaniu udział wzięli Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW.
  W spotkaniu udział wzięli Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski oraz przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW.

Zespół koordynacyjny przy Wojewodzie Mazowieckim wybrał 16 projektów, które zostaną zarekomendowane do dofinansowania w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”.

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło łącznie 67 projektów, w tym 58 zostało wysłanych przez samorządy i 9 przez organizacje pozarządowe. Projekty rozpatrywano w trzech obszarach, a grupy robocze zarekomendowały je według trzech celów szczegółowych:

1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa - nadesłano 25 projektów, które ocenili eksperci z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu (17 projektów) oraz Komendy Stołecznej Policji (8 projektów). Zarekomendowano 7 projektów, w tym:

 • Projekty na cel szczegółowy główny nr 1:

1) Gmina Jastrzębia - „Poprawa lokalnego systemu bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie systemu monitoringu i oznakowania drogowego w miejscowości Jastrzębia w 2017 roku”;

2) Miasto Raciąż - „Podniesienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie Gminy Miasta Raciąż”;

3) Miasto Otwock - „Budowa sygnalizacji świetlnych w Otwocku wraz z kampanią edukacyjną – „Bezpiecznie chodzę – bezpiecznie jeżdżę” w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

4) Gmina Lesznowola - „Bezpiecznie na drogach – gminne miasteczko ruchu drogowego w Lesznowoli”.

 • Projekt na cel priorytetowy 1a – Dzielnicowy bliżej nas:                                                                                                                            

1) Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych DELTA w Płocku - „Akademia Dzielnicowego – razem dla lokalnego bezpieczeństwa”.

 • dodatkowo w ramach celu obligatoryjnego 1b – modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych:

1) Miasto Wyszków - „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa – etap III”;

2) Miasto Ciechanów - „Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie – modernizacja i edukacja”.

2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży29 projektów, w tym 10 projektów w celu dodatkowym i 2 mikroprojekty (cel szczegółowy) ocenił Wydział Polityki Społecznej MUW. Zarekomendowano 5 projektów, w tym:

 • Projekty na cel szczegółowy główny nr 2:

1) Gmina Raszyn -  „Bezpieczne rodziny w gminie Raszyn”;

2) Powiat Miński -  „AKTYWNA I BEZPIECZNA MŁODZIEŻ W POWIECIE MIŃSKIM”;

 • Projekt na cel priorytetowy 2a – przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach (wśród dzieci i młodzieży):

1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Warszawa - „Cyfrolatki - profilaktyka hejtu i mowy nienawiści w placówkach wsparcia dziennego w woj. Mazowieckim”.

 • Projekt na cel priorytetowy 2b – zapobieganie i walka z „dopalaczami”:

1) Miasto Radom - „Narkotyki, dopalacze – ulegniesz, przepadniesz!” – część II.

 • Mikroprojekt:

1) Gmina Osieck - „Dopalacze = Wypalacze. MASZ WYBÓR! – kampania antydopalaczowa w gminie Osieck”.

3. Edukacja dla bezpieczeństwa - 13 projektów, w tym 2 mikroprojekty ocenił Mazowiecki Kurator Oświaty. Zarekomendowano 4 projekty, w tym:

 • Projekty na cel szczegółowy główny nr 3:

1) Gmina Garwolin -  „Edukacja szansą na redukcję zagrożeń w powiecie garwolińskim”;
2) Gmina Jastrzębia - „Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w zakresie ruchu drogowego na terenie Gminy Jastrzębia”.

 • Projekt na cel dodatkowy – wsparcie działań w zakresie osób starszych – seniorów:

1) Powiat Ostrowski - „Razem Bezpieczniej – Ostrowska Akademia Bezpiecznego Seniora”.

 • Mikroprojekt:

1) Gmina Osieck - „ODBLASKOM – akcja z odBLASKIEM w gminie Osieck”.

Zarekomendowane projekty zostaną przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Łącznie na realizację programu w całym kraju przeznaczonych zostanie z budżetu państwa 5 mln zł.

"Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” jest kontynuacją programu "Razem bezpieczniej" realizowanego w latach 2007-2015. Jego głównym celem jest wspieranie działań poprawiających bezpieczeństwo społeczności lokalnych. W ramach programu wspierane będą projekty przeciwdziałające patologiom społecznym, w tym przemocy i narkomanii oraz ograniczające dostęp do substancji psychoaktywnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej programu Razem bezpieczniej.

Podobne tematy

Podziel / Share
Marcin Walasik, 28.02.2017, Ilość wejść: 1663, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry