Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

03.03.2017

Reforma systemu edukacji – konferencja w Ostrołęce

Opiniowanie uchwał, a także zmiany w podstawie programowej - to główne tematy spotkania w Ostrołęce. W konferencji prasowej uczestniczyli Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty. Blisko 80 procent samorządów z rejonu ostrołęckiego już przekazało uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju do delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ostrołęce. 

Zgodnie z ustawowym wymogiem, samorządy do końca marca 2017 r. mają podjąć uchwały dostosowujące sieć szkół do reformy edukacji. Uchwały te przekazywane są przez samorządy właściwemu kuratorowi oświaty, który ma 21 dni na wydanie opinii od daty jej otrzymania. Opinia zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem zaproponowanych rozwiązań oraz ocenę dotyczącą zapewnienia przez samorząd możliwości realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież. Dotychczas wpłynęło 270 uchwał z terenu całego województwa mazowieckiego, w tym 40 z rejonu ostrołęckiego. Mazowiecki Kurator Oświaty zaopiniował do tej pory 133 uchwały, w tym: 94 pozytywnie, a 39 pozytywnie ze zmianami.

Reforma edukacji wiąże się ze zmianami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. Kierunki zmian przewidują m.in. wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły, zastąpienie integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową, począwszy od V klasy szkoły podstawowej (w ramach przedmiotów humanistycznych oraz przyrodniczych i ścisłych) czy szersze uwzględnienie w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów technologii informacyjno-komunikacyjnych. Elementem powszechnego kształcenia staje się umiejętność programowania, którego nauka rozpoczyna się na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Nowa podstawa programowa spowoduje wzrost umiejętności uczniów, nie tylko tych typowo szkolnych, ale również praktycznych. Analityczne myślenie, efektywne zdobywanie wiedzy, skuteczne prowadzenie negocjacji i nastawienie na realizację celów to wymagania, do których trzeba przygotować młodych ludzi – powiedział Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki.

Kuratorium Oświaty w Warszawie na bieżąco współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli działającymi na Mazowszu pod kątem przygotowania nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej. Do końca roku szkolnego zaplanowano 214 szkoleń, warsztatów i konferencji  na terenie województwa mazowieckiego.

Nowa podstawa to działania skierowane na kształtowanie umiejętności pracy zespołowej uczniów oraz innowacyjność. Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych oraz informatyki, dzięki której już najmłodsi uczą się analitycznego i logicznego myślenia – powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Kuratorium na bieżąco informuje rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządów o zmianach związanych z wprowadzaną reformą edukacji. Od stycznia br. odbyły się 63 spotkania, w których uczestniczyło ponad 2600 osób. Ponadto odbywają się dyżury eksperckie. W Kuratorium i jego delegaturach pracownicy pełnią je co najmniej raz w tygodniu do godz. 18.00 (część z nich planowana jest poza siedzibą urzędu, m.in. w siedzibach samorządu).

Szczegółowe informacje dotyczące reformy edukacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.reformaedukacji.men.gov.pl). Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w oświacie. Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres e-mail: reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię pod numerem telefonu:  22 551 24 22, na które można kierować pytania związane z reformą edukacji. Na stronie internetowej Kuratorium funkcjonuje też specjalny dział poświęcony tylko reformie edukacji

Podobne tematy

Podziel / Share
Marcin Walasik, 03.03.2017, Ilość wejść: 848, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry