Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

09.03.2017

Samorządy gotowe do reformy edukacji – konferencja w Siedlcach

Ponad 90 proc. samorządów rejonu siedleckiego przekazało uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju. W konferencji prasowej poświęconej reformie systemu edukacji w województwie mazowieckim uczestniczyli Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Zgodnie z ustawowym wymogiem, samorządy do końca marca 2017 r. podejmują uchwały dostosowujące sieć szkolną do reformy edukacji. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego przekazywana jest przez jednostkę samorządową właściwemu kuratorowi oświaty, który ma 21 dni na wydanie opinii od daty jej otrzymania. Opinia zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez samorząd możliwości realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież. Dotychczas wpłynęło do Kuratorium 317 uchwał z terenu województwa mazowieckiego, w tym 54 z rejonu siedleckiego. Mazowiecki Kurator Oświaty wydał łącznie 217 opinii pozytywnych i pozytywnych ze zmianami (stan na dzień 8 marca).

Analiza uchwał to bardzo duże wyzwanie, ale jesteśmy do tego zadania przygotowani – powiedziała Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty – Zanim wydamy opinię, każda uchwała jest wnikliwie sprawdzana. 

Samorządy mają czas do 31 marca br. na podjęcie uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zobowiązała rady gmin i powiatów do: 

  • podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego;
  • uzyskania opinii kuratora oświaty (opinia jest wiążąca);
  • uzyskania opinii reprezentatywnych związków zawodowych (opinia nie jest wiążąca);
  • podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego.

Samorządy to najważniejszy partner współodpowiedzialny za funkcjonowanie systemu edukacji. Dotychczasowa współpraca z samorządowcami pozwoliła Ministerstwu Edukacji Narodowej na wypracowanie rozwiązań dotyczących kierunków zmian w systemie edukacji oraz przygotowanie przepisów oświatowych i wsparcie w ich wdrażaniu. Odpowiadając na prośbę przedstawicieli samorządów przygotowano specjalne materiały informacyjne oraz projekt przykładowej uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (tzw. specuchwały), tak aby ułatwić samorządom przygotowanie się do wdrożenia nowego prawa. 

Rok 2017 to bardzo intensywny czas dla polskiej edukacji. Wdrażanie reformy to długi proces. Konieczna jest współpraca wszystkich środowisk – dyrektorów szkół, nauczycieli rodziców, uczniów, samorządowców  powiedział Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej powołany został zespół do spraw wdrażania reformy, który koordynuje działania związane z reformą edukacji, w tym w szczególności wspieranie samorządów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów. Równocześnie, we wszystkich województwach przy kuratoriach oświaty, działają regionalne zespoły koordynacyjne. Odpowiadają na pytania dyrektorów, rodziców i samorządów, a także wyjaśniają, na czym polegać będą przekształcenia szkół niezbędne do przeprowadzenia zmiany struktury szkolnej. Kuratorzy oświaty zdiagnozowali każdą gminę na swoim terenie, wiedzą gdzie mogą pojawić się ewentualne trudności i pomagają w ich rozwiązywaniu.

Po przedstawieniu projektów ustaw wprowadzających reformę edukacji i skierowaniu ich do dalszych prac w parlamencie, kuratorzy oświaty we współpracy z wojewodami organizowali w całej Polsce szereg spotkań z rodzicami, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy spotkań w regionach mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje na temat planowanych zmian, m.in. harmonogramu wdrażania reformy, kształtu nowego ustroju szkolnego, rozwiązań dotyczących ochrony miejsc pracy dla nauczycieli i kadry kierowniczej oraz egzaminów. Od połowy września do połowy grudnia 2016 roku odbyło się w całej Polsce blisko 1 500 spotkań, w których udział wzięło ponad 46 tys. uczestników. W województwie mazowieckim w tym okresie zorganizowano ponad 200 spotkań, w których uczestniczyło blisko 8 tys. osób. 

Od początku stycznia br. kuratorzy oświaty kontynuowali spotkania z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami, uczniami i samorządowcami. Przez 2 miesiące, do początku marca, zorganizowano 771 spotkań w których udział wzięło ponad 30,6 tys. uczestników. Na terenie Mazowsza w 71 spotkaniach uczestniczyło ponad 3 tys. osób. 

Z inicjatywy Minister Anny Zalewskiej pod koniec listopada 2016 r. powołany został Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, w skład którego wchodzą wszystkie reprezentatywne nauczycielskie związki zawodowe, organizacje jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Zespół pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi awansu zawodowego, czasu pracy nauczycieli i ich wynagrodzeń. W kwietniu br. Ministerstwo zaprezentuje harmonogram podwyżek dla nauczycieli. Zwaloryzowane zostało wynagrodzenia nauczycieli.Ministerstwo pokryło koszt waloryzacji wynoszący 418 mln zł.

W najbliższym czasie planowane są zmiany w sposobie finansowania zadań oświatowych. Do końca lutego br. zostały przeprowadzone warsztaty, których celem było poznanie potrzeb, opinii i pomysłów dotyczących finansowania zadań oświatowych we współpracy z osobami znającymi tę tematykę i mającymi w jej zakresie doświadczenie praktyczne. Celem Ministerstwa jest wypracowanie konkretnych rozwiązań dotyczących zmian w systemie finansowania oświaty w zakresie, m.in.: zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej (np. specyfika małych szkół, zmianowość, kształcenie zawodowe), dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań dotyczących wychowania przedszkolnego czy sposobu finansowania zadania polegającego na zapewnieniu uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Efektem tych prac będzie przygotowanie projektu ustawy o finansowaniu oświaty.

Podobne tematy

Podziel / Share
Joanna Bereda, 09.03.2017, Ilość wejść: 1113, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry