Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

17.03.2017

Samorządy gotowe do reformy edukacji - konferencja w Ciechanowie

Opiniowanie uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół oraz zmiany w podstawie programowej to główna tematyka konferencji prasowej, która odbyła się 17 marca br. w Ciechanowie. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki oraz Dorota Skrzypek, Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Dotychczas wpłynęło do Kuratorium 335 (około 94 proc.) uchwał z terenu województwa mazowieckiego, w tym 44 (ponad 90 proc.) z rejonu ciechanowskiego. Mazowiecki Kurator Oświaty wydał łącznie 290 opinii pozytywnych i pozytywnych ze zmianami. Zgodnie z ustawowym wymogiem, samorządy do końca marca 2017 r. mają podjąć uchwały dostosowujące sieć szkolną do reformy edukacji. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego przekazywana jest przez jednostkę samorządową do zaopiniowania właściwemu kuratorowi oświaty. Opinia zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez samorząd możliwości realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież.

Zmiany w przepisach oświatowych przewidują szersze uwzględnienie w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na terenie województwa mazowieckiego trwa ogólnopolski pilotaż programowania w szkole, do którego przystąpiło 198 szkół, realizujących 218 innowacji pedagogicznych.

Reforma oświaty to reforma dotycząca nie tylko zmian w edukacji, ale także w sposobie myślenia i realizowania treści programowych. To wyzwanie nie tylko dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla uczniów, którzy dzięki zmianom w edukacji będą bardziej przygotowani do dorosłego życia – powiedział Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki.

Reforma edukacji wiąże się ze zmianami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. Kuratorium Oświaty w Warszawie na bieżąco współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego w przygotowaniu nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej. Zaplanowano do końca roku szkolnego 214 szkoleń i warsztatów. Odbędą się także konferencje informacyjne dla nauczycieli.

W nowej podstawie podkreślane są przede wszystkim elementy innowacyjne i działania skierowane na pracę zespołową uczniów – powiedziała Dorota Skrzypek Mazowiecki Wicekurator Oświaty Nacisk położony jest na naukę języków obcych i informatykę.

Kierunki zmian podstawy programowej przewidują m.in. wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły poprzez szersze uwzględnienie zadań wychowawczo–profilaktycznych.

Od roku szkolnego 2017/2018 nowa podstawa programowa wchodzi do: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, klasy I, IV i VII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, szkoły policealnej – I semestr.

W związku ze zmianami związanymi z reformą edukacji Kuratorium prowadzi działania informacyjne skierowane do: rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządów. Od stycznia br. kuratorium zorganizowało 78 spotkań, w których wzięło udział  ponad 3 tys. osób. Odbywają się dyżury eksperckie. W Kuratorium i jego delegaturach przynajmniej raz w tygodniu do godz. 18.00 (część z nich planowana jest poza siedzibą urzędu, m.in. w siedzibach samorządu).

Szczegółowe informacje dotyczące reformy edukacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.reformaedukacji.men.gov.pl). Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w oświacie. Ponadto Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres e-mail: reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię pod numerem telefonu:  22 551 24 22, na które można kierować pytania związane z reformą edukacji. Na stronie internetowej Kuratorium funkcjonuje też specjalny dział poświęcony tylko reformie edukacji.

Podobne tematy

Podziel / Share
Marcin Walasik, 17.03.2017, Ilość wejść: 909, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry