Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

04.04.2017

Szkolenie dla środowiskowych domów samopomocy

Poprawa jakości świadczonych usług, wymiana doświadczeń i zapoznanie z prowadzonymi działaniami samopomocowymi – to główne punkty spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Szkolenie otworzył Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Środowiskowe domy samopomocy są ośrodkami wsparcia dla osób chorujących psychicznie. Ich prowadzeniem zajmują się gminy i powiaty. Środki na bieżące koszty funkcjonowania przekazywane są z budżetu Wojewody. Pełnią ważną rolę w systemie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku osób chorujących psychicznie uczestnictwo w zajęciach i wsparcie jakie tam otrzymują przyczynia się do zmniejszenia częstotliwości pobytu w szpitalu psychiatrycznym.

Zadaniem Wojewody jest także nadzór nad ich funkcjonowaniem, w tym nadzór wspierający, którego efektem jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki. Środowiskowe domy samopomocy oprócz oferty w formie różnych zajęć i treningów powinny prowadzić takie działania, które będą przyczyniały się do wyrabiania lub utrzymywania samodzielności w życiu codziennym.

Celem spotkania było zapoznanie kadry ŚDS m.in. z prowadzonymi działaniami samopomocowymi oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem Pana Profesora Pawła Bronowskiego z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, który od wielu lat prowadzi lub uczestniczy w projektach dotyczących osób chorujących psychicznie. Podczas szkolenia zaprezentowano także działalność Porozumienia na Rzecz Wsparcia Osób Chorujących Psychicznie, grupy skupiającej osoby z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się również z działalnością pierwszego w Polsce Domu pod Fontanną – Domu Klubu jako innej formy wsparcia dla osób chorujących psychicznie. Placówka ma status członka Międzynarodowego Centrum Rozwoju Domów Klubów (ICCD - International Center for Clubhouse Developement) i posiada akredytację tej organizacji, co jest równoznaczne ze spełnieniem standardów dla domów – klubów.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 25 środowiskowych domów samopomocy.

Podobne tematy

Podziel / Share
Joanna Bereda, 04.04.2017, Ilość wejść: 1146, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry