Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

04.04.2017

Szkolenie dla środowiskowych domów samopomocy

Poprawa jakości świadczonych usług, wymiana doświadczeń i zapoznanie z prowadzonymi działaniami samopomocowymi – to główne punkty spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Szkolenie otworzył Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Środowiskowe domy samopomocy są ośrodkami wsparcia dla osób chorujących psychicznie. Ich prowadzeniem zajmują się gminy i powiaty. Środki na bieżące koszty funkcjonowania przekazywane są z budżetu Wojewody. Pełnią ważną rolę w systemie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku osób chorujących psychicznie uczestnictwo w zajęciach i wsparcie jakie tam otrzymują przyczynia się do zmniejszenia częstotliwości pobytu w szpitalu psychiatrycznym.

Zadaniem Wojewody jest także nadzór nad ich funkcjonowaniem, w tym nadzór wspierający, którego efektem jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki. Środowiskowe domy samopomocy oprócz oferty w formie różnych zajęć i treningów powinny prowadzić takie działania, które będą przyczyniały się do wyrabiania lub utrzymywania samodzielności w życiu codziennym.

Celem spotkania było zapoznanie kadry ŚDS m.in. z prowadzonymi działaniami samopomocowymi oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem Pana Profesora Pawła Bronowskiego z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, który od wielu lat prowadzi lub uczestniczy w projektach dotyczących osób chorujących psychicznie. Podczas szkolenia zaprezentowano także działalność Porozumienia na Rzecz Wsparcia Osób Chorujących Psychicznie, grupy skupiającej osoby z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się również z działalnością pierwszego w Polsce Domu pod Fontanną – Domu Klubu jako innej formy wsparcia dla osób chorujących psychicznie. Placówka ma status członka Międzynarodowego Centrum Rozwoju Domów Klubów (ICCD - International Center for Clubhouse Developement) i posiada akredytację tej organizacji, co jest równoznaczne ze spełnieniem standardów dla domów – klubów.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 25 środowiskowych domów samopomocy.

Podobne tematy

Podziel / Share
Joanna Bereda, 04.04.2017, Ilość wejść: 1071, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry