Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

05.04.2017

Mazowsze – pierwszy rok z programem Rodzina 500 plus

  •  Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki podsumował program.
    Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki podsumował program.
  •  Na Mazowszu wypłacono największą liczbę świadczeń w Polsce – ponad 6 mln na kwotę 3,03 mld zł.
    Na Mazowszu wypłacono największą liczbę świadczeń w Polsce – ponad 6 mln na kwotę 3,03 mld zł.

Przez rok realizacji programu Rodzina 500 plus w województwie mazowieckim przyznano wsparcie dla ponad 560 tys. dzieci, czyli średnio 553 tys. miesięcznie. Świadczenia zasiliły budżety domowe ponad 384 tys. rodzin. Na Mazowszu wypłacono największą liczbę świadczeń w Polsce – ponad 6 mln na kwotę 3,03 mld zł.* Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki podsumował program.

Mazowieckie gminy wypłaciły w sumie 6 093 875 świadczeń na łączną kwotę 3,03 mld zł. Najwięcej świadczeń wypłacono w Warszawie (1 397 845), Radomiu (233 282), Płocku (108 330), Piasecznie (96 652), Siedlcach (89 013) i Wołominie (65 639). Powiaty na Mazowszu wypłaciły ponad 55 tys. dodatków na kwotę blisko 27,5 mln. zł. Najwięcej wypłaciły: m. st. Warszawa, powiat wołomiński, miasto Radom, powiat pruszkowski i miasto Płock. Gminy i powiaty na bieżąco otrzymują środki na realizację zadania. W ubiegłym roku gminy z przekazanej dotacji mogły przeznaczyć 2 proc. na obsługę programu, a wydawały 1,75 proc. Powiaty natomiast w 2016 r. mogły przeznaczyć 1 proc. dotacji, a wydawały 0,99 proc. W 2017 r. gminy mogą przeznaczyć 1,5 proc. na obsługę zadania, natomiast powiaty 1 proc.

Z danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pochodzących z systemu PESEL w 2016 r. urodziło się 61 737 dzieci (żywych). Stanowi to 7,5 proc. wzrostu w porównaniu do 2015 r. W styczniu 2016 r. zarejestrowano 4 860 urodzeń żywych, a w styczniu 2017 r. – 5 303. To wzrost o 9 proc. W porównaniu do 2015 r. zmniejszyła się o ok. 9,5 proc. liczba osób korzystających ze wsparcia programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. O 3 proc. zmalała liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Minął rok od rozpoczęcia programu Rodzina 500 plus w województwie mazowieckim. Wsparliśmy ponad 380 tys. mazowieckich rodzin. Nie mamy sygnałów o marnotrawieniu świadczeń. Pamiętajmy, że polityka rodzinna to wieloletnia inwestycja, która przynosi korzyści – podsumował Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Na Mazowszu realizacją Programu i wypłacaniem świadczeń zajmuje się 291 ośrodków pomocy społecznej oraz 23 urzędy gminne. Ustalanie uprawnień i wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej realizują 42 powiatowe centra pomocy rodzinie.

Program Rodzina 500 plus ruszył 1 kwietnia ubiegłego roku w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) rodzice wsparcie otrzymują także na pierwsze lub jedyne dziecko.


* Dane na 28 lutego 2017 r.

Podobne tematy

Podziel / Share
Natalia Lech, 05.04.2017, Ilość wejść: 1177, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry