Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

10.04.2017

Nowa Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 • W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Uczestniczył w nim Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Uczestniczył w nim Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.
  W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Uczestniczył w nim Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.
 • Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wręczył powołania przedstawicielom rady. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wręczył powołania przedstawicielom rady.
  Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wręczył powołania przedstawicielom rady.
 • W wyniku głosowania nowym przewodniczącym rady został Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki. W wyniku głosowania nowym przewodniczącym rady został Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki.
  W wyniku głosowania nowym przewodniczącym rady został Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki.

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wręczył powołania przedstawicielom Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia na przewodniczącego rady wybrano Wicewojewodę Sylwestra Dąbrowskiego. Wiceprzewodniczącymi rady zostali Joanna Like i Wiesław Czarnecki.

Spotkanie odbyło się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. W skład nowej rady wchodzą: Sylwester Dąbrowski, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego; Elżbieta Nawrocka, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego; Leszek Karski, przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego; Jan Sitnicki, przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego; Joanna Like, przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego; Bernard Cieślik, przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego; Maciej Piróg, przedstawiciel Reprezentatywnych organizacji pracodawców; Wiesław Czarnecki, przedstawiciel organizacji działającej na rzecz pacjentów oraz Kazimierz Mączka, wspólny Przedstawiciel Sztabu Wojskowego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

W posiedzeniu uczestniczyli również m.in.: Filip Nowak, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; Andrzej Sawoni, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie; Elżbieta Madajczyk, przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Rady Pielęgniarek i Położnych;  Michał Byliniak, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie; Anna Kondrakowicz z Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych; Tomasz Niewiadomski, wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Tomasz Marek, przewodniczący Zespołu Ekspertów do spraw Fizjoterapii Refundowanej ze Środków Publicznych przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.

Rada Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest organem opiniodawczo – nadzorczym. Do jej zadań należy m.in.:

 • opiniowanie projektu planu finansowego wojewódzkiego Funduszu;
 • uchwalanie planu pracy odziału wojewódzkiego Funduszu;
 • opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego za dany rok oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów;
 • kontrolowanie bieżącej działalności we wszystkich dziedzinach działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego o przeprowadzenie kontroli realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • występowanie do prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli;
 • wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Kadencja Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ trwa cztery lata, licząc od dnia pierwszego jej posiedzenia.

Podobne tematy

Podziel / Share
Joanna Bereda, 10.04.2017, Ilość wejść: 1479, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry