Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

24.04.2017

Dotacje na asystentów rodzin i koordynatorów pieczy zastępczej

O dofinansowanie w ramach rządowego programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r. mogą ubiegać się gminy i powiaty z województwa mazowieckiego. Gminy mogą otrzymać do 2 100 zł na miesięczne wynagrodzenie asystenta rodziny, a powiaty do 2 000 zł na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Wnioski można składać do 4 maja w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Celem rządowego programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności związane z wychowaniem dzieci oraz zmniejszenie liczby nieletnich umieszczanych w pieczy zastępczej. Zakłada również rozwój sieci koordynatorów wspierających rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Skierowany jest do gmin i powiatów, których obowiązkiem jest realizacja tych zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Konkurs ogłosił Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 20 kwietnia 2017 r.

Dofinansowaniu w ramach programu mogą podlegać jedynie koszty wynagrodzenia asystentów rodziny do kwoty maksymalnej wynoszącej 2 100 zł brutto miesięcznie lub 1 500 zł brutto (w przypadku umowy zlecenia) i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do kwoty maksymalnie wynoszącej 2 000 zł brutto miesięcznie lub 1 400 zł brutto (w przypadku umowy zlecenia). Możliwa będzie refundacja kosztów poniesionych od stycznia 2017 r.

Wymagany jest finansowy udział środków samorządów. Musi on stanowić odpowiedni udział procentowy wynagrodzenia brutto. W przypadku zatrudnienia na etat – minimum 33 proc., natomiast w przypadku umowy zlecenia – minimum 50 proc. Dofinansowaniu nie podlegają koszty delegacji, dojazdu oraz wyposażenia miejsca pracy.

Wnioski należy przesłać w formie papierowej i elektronicznej wypełniając formularz zapotrzebowania do 4 maja 2017 r. (liczy się data wpływu do urzędu wojewódzkiego) na adres:

  • w formie papierowej:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Zapotrzebowanie na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”,

  • pocztą elektroniczną:

 bkosmalska-balik@mazowieckie.pl

Pliki do pobrania

Podobne tematy

Podziel / Share
Marcin Walasik, 24.04.2017, Ilość wejść: 2240, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry