Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

15.05.2017

VIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Przedstawienie założeń nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz sprawozdania Okręgowego Inspektora Pracy za 2016 rok – to główne tematy spotkania. W posiedzeniu wziął udział Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Założenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) przedstawił Piotr Gryza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Nowelizacja Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma poprawić relacje między płatnikiem a wykonawcami świadczeń szpitalnych. Placówki, które są istotne z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, będą miały zagwarantowane stabilność i ciągłość finansowania. Zarządzanie szpitalami będzie bardziej elastyczne, a struktury kosztów leczenia będą bardziej optymalne.

Podczas spotkania sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy za 2016 rok omówił Grzegorz Chwedoruk, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy. W ubiegłym roku przeprowadzono ponad 7 tys. kontroli w ponad 6,2 tys. podmiotach gospodarczych. Inspektorzy pracy wydali ponad 1,2 tys. decyzji nakazujących wypłatę należnego wynagrodzenia oraz ujawnili ponad 9,3 tys. wykroczeń przeciwko osobom wykonującym pracę zarobkową.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego została powołana 9 grudnia 2015 roku przy Marszałku Województwa. Zastąpiła działającą od 2002 r. przy Wojewodzie Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, której ostatnie posiedzenie odbyło się we wrześniu 2015 r. W WRDS zasiadają: Marszałek Województwa, Wojewoda Mazowiecki, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych oraz przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców. Głównymi zadaniami WRDS są: rozwój społeczno-gospodarczy Mazowsza, opiniowanie regionalnych strategii i programów, a także mediacja w konfliktach między pracodawcami a pracownikami.

Podziel / Share
Joanna Bereda, 15.05.2017, Ilość wejść: 787, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry