Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

16.05.2017

Zapobieganie bezdomności zwierząt – dobre i złe praktyki

  • W konferencji pt. "Zapobieganie bezdomności zwierząt - dobre i złe praktyki" udział wzięło blisko 220 osób. W konferencji pt. "Zapobieganie bezdomności zwierząt - dobre i złe praktyki" udział wzięło blisko 220 osób.
    W konferencji pt. "Zapobieganie bezdomności zwierząt - dobre i złe praktyki" udział wzięło blisko 220 osób.
  • O działaniach na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt opowiedziała Beata Tomanek, Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii. O działaniach na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt opowiedziała Beata Tomanek, Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
    O działaniach na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt opowiedziała Beata Tomanek, Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Ponad 9000 zwierząt w ubiegłym roku trafiło do schronisk na Mazowszu. Opieka nad nimi to zadanie gmin, które nakłada ustawa o ochronie zwierząt. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów sprawuje inspekcja weterynaryjna. 

W 2016 roku schroniska dla zwierząt na terenie województwa mazowieckiego kontrolowano 59 razy. W rezultacie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono niewłaściwego traktowania zwierząt. Inspekcja weterynaryjna wszczęła 8 postępowań administracyjnych dotyczących niespełniania przez schroniska wymagań weterynaryjnych.

Na Mazowszu na koniec 2016 roku działały 23 schroniska, w których przebywały głównie psy. Liczba zwierząt w schroniskach wzrasta. W 2008 roku przyjęto ok. 7,8 tys. zwierząt, w 2016 – ponad 9000.

Z kontroli inspekcji weterynaryjnej wynika, że więcej zwierząt trafia do schronisk niż je opuszcza, co powoduje ich przepełnianie. Aby zapobiegać zwiększaniu liczebności zwierząt, gminy uchwalają programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Na mocy tych uchwał, przekazują środki na sterylizację zwierząt. Dzięki nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt z 15 listopada 2016 r., gminy mogą finansować sterylizację zarówno bezdomnych zwierząt jak i tych, które mają właściciela.

Z poprzednich unormowań zawartych w ustawie wynikało, że gmina mogła jedynie uregulować wysokość środków finansowych na realizację programu poprzez kastrację bądź sterylizację. Odnosiło się to jednak wyłącznie do zwierząt bezdomnych lub kotów wolno żyjących w ramach sprawowania nad nimi opieki, a nie w odniesieniu do zwierząt posiadających właścicieli.

Zmiany pozwalają gminom określać plan sterylizacji lub kastracji zwierząt przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają – a tym samym wydatkowania środków na takie zadanie.

Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii podsumowano na konferencji pt. „Zapobieganie bezdomności zwierząt – dobre i złe praktyki”, której współorganizatorem była Najwyższa Izba Kontroli.

Podziel / Share
Igor Piwowarski, 16.05.2017, Ilość wejść: 871, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry