Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

19.05.2017

Uchwała rady miasta Otwocka jest zgodna z prawem

Nadzór prawny analizował uchwałę nr  XLVII/354/17 Rady Miasta Otwocka z 30 marca 2017 r. i nie stwierdził jej niezgodności z prawem. Uchwała została wydana na podstawie ustaw reformujących oświatę i dotyczy dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała określiła plan sieci szkół, granice obwodów szkół, oraz warunki przekształcenia gimnazjów w szkoły podstawowe. Każde z czterech gimnazjów publicznych zostało przekształcone w szkołę podstawową. W załączniku nr 5  do uchwały (który jest jej integralnym elementem) ustalono warunki przekształcenia gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe. Dniem zakończenia działalności gimnazjum jest 31 sierpnia, co wynika wprost z treści uchwały jak i z przepisów reformujących oświatę. Tym samym pojawiające się informacje o likwidacji tych gimnazjów są całkowicie bezpodstawne i wskazują na brak zaznajomienia się z całością uchwały oraz przepisów rangi ustawowej.

Uchwała Rady Miasta Otwocka jest standardową uchwałą wynikającą z reformy prawa oświatowego. W związku z realizacją reformy oświaty dotychczasowe gimnazja nie są zatem wygaszane, lecz na mocy uchwały zostały przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Otwock, na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo oświatowe. 

Podziel / Share
Joanna Bereda, 19.05.2017, Ilość wejść: 2052, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry