Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

02.08.2017

Ochrona zabytków w Warszawie i na Mazowszu – decyzja Wojewody

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera rozwiązał porozumienie w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia spraw z zakresu ochrony zabytków. Celem jest poprawa ochrony zabytków w stolicy. W najbliższych dniach zostanie powołany Zespół, który zadba o sprawną realizację zmiany organizacyjnej.

Dołożę wszelkich starań, aby dbać o ochronę zabytków w Warszawie i  na Mazowszu. Uważam te sprawy za priorytet - obowiązkiem państwa jest dbać o dziedzictwo historyczne. Ochrona zabytków znajduje się w kompetencjach rządu, a Stołeczny Konserwator wykonuje te zadania w imieniu Wojewody. Istnieje potrzeba jasnej odpowiedzialności w tym zakresie, stąd konieczność zmiany. Liczę na dobrą współpracę z miastem stołecznym, które przecież w dalszym ciągu jest zobowiązane dbać o zabytki – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Porozumienie w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostało zawarte 1 czerwca 2005 roku.  

Efektywność porozumień o przekazaniu opieki nad zabytkami miejskim konserwatorom negatywnie oceniła w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli. W poprzednich latach doszło do wielu nieprawidłowości. W przypadku strategicznej roli Warszawy nieodpowiednie jest połączenie na jednym poziomie decyzyjnym – spraw budowlanych i oceny konserwatorskiej. Musi być jasność, że konserwator stoi na straży zabytków  – podkreśla Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Postaram się rzetelnie i bezkonfliktowo przeprowadzić wszystkie prace. Od chwili objęcia stanowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków starałem się wygasić wszystkie sporne kwestie. Liczę na współpracę ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków w zakresie przejęcia obowiązków – powiedział prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Porozumienie z czerwca 2005 r. przewidywało możliwość wypowiedzenia (z trzymiesięcznym okresem). Wypowiedzenie zostało złożone 31 lipca br., tak więc trzymiesięczny okres mija 31 października. W skład Zespołu, który będzie się zajmował zmianą organizacyjną wejdą przedstawiciele Wojewody, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Stołeczny Konserwator Zabytków.

Podziel / Share
Ewa Filipowicz, 02.08.2017, Ilość wejść: 1067, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry