Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

29.08.2017

Przebudowa dróg lokalnych: 1 września ruszy nabór wniosków

Od 1 do 15 września mazowieckie samorządy będą mogły składać wnioski o środki finansowe na realizację zadań związanych z programem rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. We wtorek Wojewoda Zdzisław Sipiera i Wicewojewoda Artur Standowicz spotkali się z samorządowcami, aby przybliżyć zasady realizacji programu oraz podsumować ubiegłoroczny nabór.

Każda gmina może złożyć jeden wniosek i otrzymać środki na jedno zadanie inwestycyjne, a powiaty ziemskie – dwa wnioski na realizację dwóch zadań. Jednostkowo dofinansowanie może wynieść do 50 proc. kosztów zadania, maksymalnie 3 mln zł.

Wnioski będą oceniane przez komisję według następujących kryteriów:

  • znaczenie zadania dla infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa,
  • wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej, (w szczególności do instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne, instytucji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz do lokalnych ośrodków gospodarczych),
  • poziom dochodów własnych wnioskodawcy,
  • kontynuacja zadania,
  • wpływ zadania na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego na obszarach o najwyższym poziomie wypadkowości.

Do 27 października 2017 r. ogłoszone zostaną listy wniosków odrzuconych formalnie oraz listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ogłoszenie wstępnych list rankingowych nastąpi do 13 listopada 2017 r.

Wnioski można składać:

  • osobiście w kancelarii ogólnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pokój nr 39, wejście B),
  • pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (decyduje data wpływu do organu).

W spotkaniu z samorządami wzięli udział również: Katarzyna Harmata, Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, Aleksandra Krzoska, Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Alicja Walecka, p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Wojewody Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Beata Leszczyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Radosław Wyszomirski, Naczelnik Wydziału Sieci Drogowej w Departamencie Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Grzegorz Kuczaj, Główny specjalista w Wydziale Warunków Technicznych w Departamencie Dróg Publicznych MIB.

W 2016 r. w ramach Programu zrealizowano 73 zadania obejmujące łącznie ponad 182 km dróg, z czego ponad 108 km stanowiły drogi powiatowe, a ponad 74 km drogi gminne.

Natomiast w roku 2017 do Programu zakwalifikowano łącznie 44 wnioski (stan na dzień 25 sierpnia 2017 r.), dotyczące 20 dróg powiatowych i 24 dróg gminnych. Dofinansowanie w wysokości ok. 76,5 mln zł pozwoli na budowę i/lub przebudowę ponad 110 km dróg lokalnych.

Wszelkie informacje, w tym wzór wniosków znajdują się na stronie internetowej www.mazowieckie.pl pod banerem „Programy Przebudowy Dróg Lokalnych”.

Podziel / Share
Joanna Bereda, 29.08.2017, Ilość wejść: 1685, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry