Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

31.08.2017

MEN: Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?

Około 680 tys. uczniów na Mazowszu od września zainauguruje nowy rok szkolny. Z myślą o ich rodzicach Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik, w którym zebrano odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania dotyczące zmian w systemie nauczania.

Od 4 września realizowane będą zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie. Reforma edukacji to przede wszystkim propozycja nowych rozwiązań w obszarze szkolnictwa zawodowego, powiązanie go z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

  • Nowy ustrój szkolny:

Jedną z podstawowych zmian, jakie obowiązywać będą od września, jest nowy ustrój szkolny. Dotychczasowy system, który składał się z: 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej, ulegnie przekształceniu i docelowo będzie obejmował:

8-letnią szkołę podstawową;
4-letnie liceum ogólnokształcące;
5-letnie technikum;
3-letnią branżową szkołę I stopnia;
2-letnią branżową szkołę II stopnia;
3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
szkołę policealną.

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 uczniowie dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej staną się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu będą mogli kontynuować naukę w: 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, rozpoczną naukę w klasie VII szkoły podstawowej.

  • Podstawa programowa:

Zmieni się ponadto nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Według niej będą się uczyć dzieci w przedszkolu oraz uczniowie klas: I, IV i VI szkoły podstawowej, I klasy branżowej szkoły I stopnia i I semestru szkoły policealnej. W pozostałych klasach obowiązywać będzie dotychczasowa podstawa programowa.

W klasach I branżowych szkół I stopnia i 4-letnich techników oraz w I semestrach szkół policealnych od 1 września 2017 r. kształcenie odbędzie się w oparciu o nową podstawę programową kształcenia w zawodach. W pozostałych klasach obowiązywać będzie dotychczasowa podstawa programowa.

  • Wzmocnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach:

W nowych przepisach doprecyzowane zostały zadania nauczycieli w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dodatkowo nauczyciel powinien również obserwować, jak środowisko szkolne wpływa na funkcjonowanie ucznia.

Wprowadzone zostały także nowe formy pomocy:

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;
zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
zindywidualizowana ścieżka kształcenia;
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

Dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o diagnozę problemu ucznia do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji, gdy działania szkoły nie poprawiają funkcjonowania dziecka.

W szkole, w ciągu całego roku szkolnego, będzie można tworzyć klasy terapeutyczne również dla dzieci chorych.

  • Kalendarz roku szkolnego:

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rozpoczynają się w poniedziałek, 4 września 2017 r. i zakończą się w piątek, 22 czerwca 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2017 r., przerwa wiosenna od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach:

15-28 stycznia 2018 r.: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
22 stycznia – 4 lutego 2018 r.: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
29 stycznia – 11 lutego 2018 r.: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
12-25 lutego 2018 r.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

Dyrektor szkoły lub placówki do 30 września 2017 r. ma obowiązek poinformowania nauczycieli, uczniów, rodziców i opiekunów o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi:

do 8 dni w szkole podstawowej;
do 10 dni w liceum ogólnokształcącym i technikum;
do 6 dni w branżowej szkole I stopnia, szkole policealnej oraz placówce kształcenia praktycznego;
od roku szkolnego 2020/2021 – do 6 dni w branżowej szkole II stopnia.

Więcej informacji dostępnych jest na stonie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w przygotowanym przez resort poradniku.

Podziel / Share
Igor Piwowarski, 31.08.2017, Ilość wejść: 786, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry