Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

22.09.2017

Wręczenie odznaczeń państwowych w Urzędzie Wojewódzkim

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” wręczył Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Podczas uroczystości przekazano łącznie 23 odznaczenia państwowe.

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali:

 • Piotr Aleksandrowicz (zmarł) – dziennikarz ekonomiczny, przez kilka lat (1996 - 2001) redaktor naczelny dzienniak „Rzeczpospolita" (odznaczenie odebrane przez rodzinę),
 • Izabella Sierakowska-Tomaszewska – ostatnia z żyjących w Polsce potomkini rodziny hr. Sierakowskich, zaangażowana w tworzenie „Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorskiego Ośrodka Kontaktów z Polonią w Waplewie Wielkim” oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku,

Wojewoda wręczył 4 Złote, 1 Srebrny i 7 Brązowych Krzyży Zasługi.

Złotymi Krzyżami Zasługi zostali odznaczeni:

 • Wojciech Jedliński – pracownik Polskiego Radia S.A. od 1970 roku,
 • Maria Kieloch – nauczyciel wychowania fizycznego, była współorganizatorem obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, członek Iławskiego Klubu Sportu Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Morena”.
 • Barbara Rogalska – od 1997 r. Kierownik Muzeum Drukarstwa Warszawskiego Oddział Muzeum Warszawy, historyk, muzealnik, varsavianistka,
 • Mariola Uczkiewicz-Kampczyk – pracownik samorządu terytorialnego, pracowała jako Sekretarz Gminy Góra Kalwaria. Obecnie Sekretarz Gminy Lesznowola.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał:

 • Zbigniew Tymiński – naukowiec, absolwent Wydziału Fizyki UW, populyzator nauki, autor i współautor ponad 80 publikacji naukowych, związany z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku, od 2002 r. członek Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, współorganizator meteorytowych wypraw poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Brązowymi Krzyżami Zasługi zostali odznaczeni:

 • Roman Burek – Komendant Główny Związku Strzeleckiego, dziesięciokrotnie uczestniczył w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej (Kraków-Kielce), popularyzując potrzebę kultywowania miejsc pamięci narodowej wśród młodzieży. Uczestniczy i organizuje wiele uroczystości upamiętniających walkę i męczeństwo Narodu Polskiego.
 • Anna Górska – pracownik Mazowieckiej Izby Rolniczej, zawodowo i społecznie związana z rolnictwem, udziela wsparcia merytorycznego rolnikom, jej działalność społeczna skupiona jest również na pracy na rzecz poprawy jakości życia lokalnej społeczności i jej bezpieczeństwa.
 • Krystyna Has – członek Stowarzyszenia CROSS, Polskiego Związku Niewidomych oraz Klubu IKS „Morena" w Iławie, jest uczestnikiem ogólnopolskich turniejów i mistrzostw osób niewidomych i słabowidzących w kręglach klasycznych, współorganizator wyjazdów szkoleniowych i zgrupowań w kręglach klasycznych, organizator turnusów rehabilitacyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących oraz imprez integracyjnych, członek Rady Seniorów przy burmistrzu miasta Iława.
 • Grażyna Kijuc – działaczka społeczna związana z Warką, zaangażowana m.in. w pomoc kombatantom, ochronę zabytków i miejsc pamięci narodowej, kultywowanie świąt narodowych i organizację uroczystości patriotyczno-historycznych.
 • Piotr Rzeczkowski – instruktor ZHP, komendant Hufca ZHP w Ciechanowie,
 • Kazimierz Szubiński – rolnik, wiceprezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, prezes OSP w Kaszowie, prezes Zarządu Gminnego OSP w Starej Błotnicy, członek Zarządu Powiatowego OSP, działacz społeczny, wieloletni samorządowiec,
 • Mirosław Wincewicz – strażak ochotnik, zaangażowany w szkolenie wielu strażaków, którzy do dzisiaj służą społecznie w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie białobrzeskim.

Podczas uroczystości przekazano także 1 Złoty, 3 Srebrne i 2 Brązowe Medale za Długoletnią Służbę.

Medal „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” przyznawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w uznaniu wybitnych zasług w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:

 • Władysława Beck (zmarła) – w lutym 1940 r. wstąpiła do Zgrupowania „Waligóra" w Obwodzie Wola Warszawskiego Okręgu Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej (ps. „Duśka). Po przeszkoleniu pełniła funkcję sanitariuszki, pracowała w Szpitalu Ujazdowskim na Mokotowie, jako opiekunka i magazynierka. Podczas Powstania Warszawskiego należała do Zgrupowania „Kampinos", zajmowała się zaopatrywaniem oddziału w lekarstwa i opatrunki, udzielała pomocy medycznej rannym żołnierzom AK w rejonie Wawrzyszewa (odznaczenie odebrane przez rodzinę),
 • Marianna Mazur – przed wybuchem II wojny światowej należała do Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici", w lutym 1941 r. wstąpiła do Batalianów Chłopskich działających na terenie Iłży i została zaprzysiężona przez Komendanta Powiatowego mjr. Jana Gruszkę ps. „Bartos". Pod pseudonimem „Rójka" pełniła funkcję łączniczki między wsiami; Solec, Dziurków, Tarków, Pawłowice i Bałtów, od kwietnia 1942 r., do stycznia 1945 r. pełniła funkcję komendantki służby sanitarnej „Zielonego Krzyża" Bch, zajmowała się udzielaniem pomocy medycznej rannym żołnierzom oraz ukrywaniem ich przed aresztowaniem (m.in. ukrywała przez pewien czas mjr. „Bartosa"),
 • Czesław Sowa – w lutym 1939 r. został powołany do odbycia czynnej służby wojskowej w 9. Samodzielnym Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Brześciu (Zgrupowanie „Brześć"), jako kanonier dalmierzysta 1. Baterii pod dowództwem kpt. Małeckiego, w składzie tej jednostki brał czynny udział w walkach zbrojnych z Niemcami, m.in. w dniach 14-17 września 1939 r. uczestniczył w obronie Twierdzy Brzeskiej oraz obronie mostu na rzece Bug. Po rozbiciu oddziału i złożeniu broni przedostał się w rodzinne strony.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski jest przyznawany za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju. Jest też nadawany za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną. Ponadto orderem tym odznaczane są osoby wyróżniające się wybitnymi zasługami dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Krzyż Zasługi jest przyznawany za działania na rzecz państwa lub obywateli, które przekroczyły zakres zwykłych obowiązków, przynosząc znaczną korzyść dla kraju. Może być także nadany za ofiarną działalność publiczną i charytatywną oraz niesienie pomocy.

Medale za Długoletnią Służbę są przyznawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.

Podziel / Share
Joanna Bereda, 22.09.2017, Ilość wejść: 1671, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry