Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

25.09.2017

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych

  • Posiedzenie odbyło się w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
    Posiedzenie odbyło się w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
  • Uczestniczyli w nim m.in. (od lewej) Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Filip Nowak, Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Chmielewski i Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Uczestniczyli w nim m.in. (od lewej) Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Filip Nowak, Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Chmielewski i Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.
    Uczestniczyli w nim m.in. (od lewej) Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Filip Nowak, Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Chmielewski i Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Zmiany w organizacji ochrony zdrowia w związku z wprowadzeniem sieci szpitali i aktualizacja map potrzeb zdrowotnych to tematy, które poruszono podczas spotkania. W posiedzeniu uczestniczyli Wojewoda Zdzisław Sipiera i Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski.

Od października br. będą wprowadzone nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne w ramach tzw. sieci szpitali. Szczegóły zmian w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej przedstawił Filip Nowak, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Do głównych zadań Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych należy współpraca z Wojewodą przy sporządzaniu regionalnej mapy potrzeb, na podstawie której ustalane są priorytety regionalnej polityki zdrowotnej. Podczas posiedzenia omówiono możliwości aktualizacji map oraz wykorzystanie priorytetów w opiniowaniu wniosków o celowości inwestycji, dotyczących m.in. utworzenia nowych szpitali.

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wręczył powołanie dr n. med. Lidii Popek, ordynatorowi w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych została utworzona na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. W skład rady wchodzą wszyscy konsultanci wojewódzcy oraz ośmiu członków powołanych spośród wskazanych przedstawicieli: Wojewody, marszałka województwa, dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych mających siedzibę na terenie województwa, konwentu powiatów danego województwa i reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Podziel / Share
Igor Piwowarski, 25.09.2017, Ilość wejść: 794, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry