Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

08.02.2018

Pierwsze spotkanie Mazowieckiej Rady Kombatanckiej

W  dzisiejszym spotkaniu Mazowieckiej Rady Kombatanckiej, które odbyło się w MUW uczestniczył Minister Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Na uroczystym wydarzeniu Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki wręczył akty powołania członkom nowej rady.

- Jesteście Państwo emanacją środowisk, które reprezentujecie – powiedział Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wręczając przedstawicielom organizacji kombatanckich powołania do składu Mazowieckiej Rady Kombatanckiej. - Wspólnie będziecie działali na rzecz mazowieckich organizacji kombatanckich.

 - Wsłuchanie się w Państwa głos jest dla nas bardzo ważne. Dlatego cieszę się, że w dniu dzisiejszym Mazowiecka Rada Kombatancka została powołana. Rada ma charakter doradczy i opiniujący. Jest miejscem, gdzie mogą Państwo prezentować swoje pomysły i wyrażać potrzeby – powiedział Minister Jan Kasprzak.

Skład mazowieckiej rady kombatanckiej :

  1. Stanisław Krakowski – Okręg Warszawa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
  2. Ryszard Matrzak – Światowa Federacja Polskich Kombatantów Zarząd Główny - Warszawa,
  3. Mieczysław Pogodziński – Warszawski Oddział Związku Sybiraków,
  4. Maria Milbrandt – Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
  5. dr inż. Leonard Kapiszewski - Federacja Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość RP
  6. Józef Walaszczyk - Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
  7. Halina Jędrzejewska – Związek Powstańców Warszawskich,
  8. Jerzy Stokowski – Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956 „Jaworzniacy”


Na posiedzeniu byli obecni także: Jacek Polańczyk – Dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Alicja Walecka - Wicedyrektor Biura Wojewody oraz Piotr Oleńczak – Pełnomocnik Wojewody do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zgodnie z art. 7 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.) wojewódzka rada kombatancka jest organem opiniodawczo-doradczym wojewody w sprawach związanych z integracją środowisk i koordynacją ich działań.

Szczegółowy zakres działania i tryb pracy nowych rad wojewódzkich określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i trybu pracy wojewódzkich rad kombatanckich.

Podziel / Share
Marcin Lasota, 08.02.2018, Ilość wejść: 914, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry