Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

20.03.2018

Edukacja dla Zdrowia – konferencja

Wtorkowa konferencja Edukacja dla Zdrowia odbyła się przy udziale Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aurelii Michałowskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wydarzenie zorganizowało Kuratorium Oświaty w ramach podpisanej deklaracji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na rzecz edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym.

Konferencję otworzył Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz. Położył on nacisk na wykorzystywanie przez placówki edukacyjne dobrych produktów żywnościowych – co ma znaczący wpływ na zdrowie dzieci. Uczestnikami i prelegentami konferencji byli przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, Ośrodka Rozwoju Edukacji. Większość gości uczestniczących w konferencji w auli im. Roberta Schumana stanowili pedagodzy.

Zebrani mogli wysłuchać m.in. założeń i informacji o stanie realizacji Programu Szkoła Promująca Zdrowie – który jest prowadzony w Polsce od 1991 roku, a porozumienie podpisane w 2009 r. o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Sportu i Turystyki potwierdziło przynależność Polski do Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie.

Część pierwszą spotkania poświęcono dobrym praktykom prozdrowotnym wdrażanym w szkołach i przedszkolach. Poszczególne prezentacje wzbogaciły występy artystyczne przedszkolnych kilkulatków na temat na przykład zdrowej żywności.

Bookmark and Share
Monika Bujak, 20.03.2018, Ilość wejść: 423, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry