Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

22.03.2018

Dotacje Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dla organizacji pozarządowych

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2018. W wydarzeniu wzięło udział ponad  80 przedstawicieli organizacji pozarządowych, a zebranych powitał Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki.

- Cieszę się, że tak licznie dotarli Państwo na dzisiejsze spotkanie. Dzięki Państwa zaangażowaniu mieszkańcy Mazowsza mogą uczestniczyć w licznych inicjatywach życia społecznego. Pragnę podkreślić, że w tegorocznej edycji organizacje mogą wnioskować również o fundusze na rozwój własny – powiedział Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki.

Zgromadzonych powitał także Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO, po czym przedstawił podstawowe założenia uzyskania funduszy w tegorocznej edycji. Z kolei Stefan Kołucki, Kierownik Biura FIO, NIW-CRSO przedstawił szczegóły dotyczące składania ofert, projektów i obszarów, w których można skorzystać z dotacji.

W spotkaniu wziął udział również Jan Myszak, Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Obszary projektów

Zakres działań możliwych do zrealizowania w ramach FIO obejmuje wszystkie obszary pożytku publicznego. Organizacje mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

  • małe inicjatywy,
  • aktywne społeczeństwo,
  • aktywni obywatele,
  • silne organizacje pozarządowe.

Wysokość dotacji wynosi 20 – 400 tys. zł w priorytetach 2 – 4 oraz 20 tys. zł – 1  mln zł w priorytecie 1. Czas realizacji dotowanych projektów obejmuje okres od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Maksymalna kwota na jeden rok to 200 tys. zł (priorytety 2 – 4) i 500 tys. zł (priorytet 1).

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowane są projekty wpisujące się w cel jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Do udziału w programie zaproszone są podmioty takie jak: organizacje pozarządowe, parafie i domy zakonne, prowadzące działalność pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające na zasadach non profit.

Oferty w ramach konkursu można składać do 29 marca br. poprzez Generator FIO na stronie: https://fio.niw.gov.pl/edycja9/. Szczegółowe informacje na temat FIO można uzyskać pod numerem telefonu 785-682-200, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 15:00.

Podziel / Share
Natalia Lech, 22.03.2018, Ilość wejść: 452, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry