Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

03.04.2018

Dofinansowanie lokalnej infrastruktury drogowej – ruszył nabór wniosków

Samorządy mogą składać wnioski w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej do 15 kwietnia 2018 r.* Województwo mazowieckie otrzymało dofinansowanie w kwocie: 47 808 607,00 zł.

Wnioski można składać:

 • osobiście w kancelarii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (wejście F, pokój 1),
 • drogą pocztową na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (skrytka /t6j4ljd68r/skrytka); wniosek musi zawierać podpisy elektroniczne wszystkich osób upoważnionych.

Datą złożenia wniosku jest data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wzór wniosku znajduje się w załączniku, na dole strony. Dodatkowe informacje można znaleźć pod banerem Program rozwoju sieci dróg lokalnych.

Program ma na celu wsparcie samorządów w budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych lub powiatowych. Celami szczegółowymi Programu są:

 • rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych,
 • powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz węzłów łączących te drogi z drogami wyższego rzędu (wojewódzkich i krajowych),
 • poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, obiekty mostowe (mosty, wiadukty estakady, kładki), sygnalizacja świetlna, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.

Maksymalna kwota wsparcia z dotacji celowej budżetu państwa na jedno zadanie to kwota 5 mln zł. Udział dotacji w kosztach realizacji zadania wynosi maksymalnie 60% lub 80% kosztów zadania w zależności od wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca. Maksymalna liczba dofinasowanych zadań dla gmin  to jedno zadanie, dla powiatów i miast na prawach powiatu to dwa zadania.

Harmonogram:

 •  do 15 kwietnia 2018 r.* – nabór wniosków na dofinansowanie zadań przez Wojewodę,
 • do 15 maja 2018 r. – przekazanie Ministrowi Inwestycji i Rozwoju przez Wojewodę listy zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania,
 • do 31 maja br. – Minister Inwestycji i Rozwoju wydaje opinię dotyczącą wniosków,
 • po 31 maja br. – dokonanie podziału zadań przez Wojewodę na podstawowe i rezerwowe, wystąpienie do Ministra Finansów o uruchomienie rezerwy celowej, podpisanie umów na udzielenie dotacji,
 • do 28 lutego 2019 r. – sporządzenie i przekazanie Ministrowi Inwestycji i Rozwoju zbiorczego zestawienia wykorzystania dotacji celowych w województwie,
 • do 31 marca 2019 r. – sporządzenie i przekazanie Ministrowi Inwestycji i Rozwoju sprawozdania z realizacji programu z województwie.

 

*Zgodnie z Kodeksem Postepowania Administracyjnego (art. 57) w sytuacji, gdy wskazany termin jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa następnego dnia. W tym wypadku ponieważ wskazany w Programie termin 15 kwietnia 2018 r. wypada w niedzielę, samorządy wnioski mogą składać do poniedziałku, 16 kwietnia br.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Natalia Lech, 03.04.2018, Ilość wejść: 1760, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry