Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

05.04.2018

Aktywna tablica – spotkanie informacyjne

5 kwietnia 2018 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie odbyły się spotkania informacyjne dotyczące zasad uczestnictwa w Programie rządowym „Aktywna tablica”.  Wydarzenie przeznaczone było dla organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe na terenie województwa mazowieckiego.

Z uwagi na duże zainteresowanie, wyznaczono dwie tury spotkań. Organizatorami wydarzenia byli: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Jan Myszak, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Piotr Kowalski, Doradca Wojewody Mazowieckiego oraz Dominika Stodolak i Monika Adamiak, ekspertki z Wydziału Zarządzania Informacją Kuratorium Oświaty w Warszawie.

"Aktywna tablica” to nazwa rządowego programu na lata 2017-2019, skupiającego się na rozwijaniu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie nauczania, wybranych przez szkoły zgodnie z ich potrzebami, nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Zadaniem, które dzięki programowi będzie realizowane jest również podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli oraz poznanie możliwości nowych technologii.

Ponadto celem Programu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wspomaganie organów prowadzących szkoły w realizacji przedsięwzięć związanych z rozwijaniem tych kompetencji, zainteresowań i uzdolnień. Podstawowym narzędziem do rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów w procesie edukacyjnym jest rozwój szkolnej infrastruktury w zakresie TIK oraz wspieranie kreatywnego i innowacyjnego modelu nauczania.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wynosi 14.000 zł.

Warunkiem udzielenia dofinansowania ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Podziel / Share
Marcin Lasota, 05.04.2018, Ilość wejść: 442, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry