Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne wiadomości

08.03.2017

Wicewojewoda spotkał się z sołtysami powiatu garwolińskiego

  • Wicemarszałek Maria Koc i Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski spotkali się z sołtysami powiatu garwolińskiego. Wicemarszałek Maria Koc i Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski spotkali się z sołtysami powiatu garwolińskiego.
    Wicemarszałek Maria Koc i Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski spotkali się z sołtysami powiatu garwolińskiego.
  • Sołtysi poruszali tematy związane m.in. z pozyskaniem dofinansowania na remonty dróg lokalnych i budowę chodników. Podczas spotkania omawiano też sprawy z obszaru polityki społecznej i służby zdrowia. Sołtysi poruszali tematy związane m.in. z pozyskaniem dofinansowania na remonty dróg lokalnych i budowę chodników. Podczas spotkania omawiano też sprawy z obszaru polityki społecznej i służby zdrowia.
    Sołtysi poruszali tematy związane m.in. z pozyskaniem dofinansowania na remonty dróg lokalnych i budowę chodników. Podczas spotkania omawiano też sprawy z obszaru polityki społecznej i służby zdrowia.

Inwestycje drogowe, pomoc społeczna, służba zdrowia oraz oświata – to główne tematy spotkania Wicemarszałek Senatu Marii Koc, posła Grzegorza Woźniaka i Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego z sołtysami powiatu garwolińskiego.

Sołtysi często poruszali kwestie dotyczące inwestycji drogowych. Zgłaszali potrzeby remontów dróg powiatowych i gminnych oraz budowy chodników. Dopytywali o możliwość wykonania tych zadań przy udziale finansowym z zewnętrznych funduszy.

Przedstawiciele lokalnych społeczności wiejskich pytali też o meliorację, wały przeciwpowodziowe i szkody łowieckie. Ponadto pojawiały się zagadnienia dotyczące funduszów sołeckich i wypłat odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości pod budowę dróg.

Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski odniósł się do zagadnień z obszaru polityki społecznej poruszonych podczas spotkania. Poinformował m.in. o dotychczasowym funkcjonowaniu programu Rodzina 500 plus w województwie mazowieckim. Przypomniał także główne założenia i cele wprowadzanej reformy systemu edukacji, jak i poruszył sprawy związane z reformą służby zdrowia i ratownictwa medycznego.

Spotkanie zostało zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Górznie. Uczestniczyli w nim m.in. wójt gminy Górzno Waldemar Sabak oraz przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Było połączone z corocznym Świętem Sołtysa, które w większości polskich gmin obchodzone jest 11 marca.

  • Czym zajmuje się sołtys?

Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy - sołectwa. Jest wybierany przez zebranie wiejskie. Działalność sołtysa wspiera Rada Sołecka. Szczegółowe uprawnienia sołtysa regulowane są w statucie sołectwa uchwalanym przez Radę Gminy. Do kompetencji sołtysa należy m.in.: reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, zwoływanie zebrań wiejskich, realizacja uchwał Rady Gminy dotyczących sołectwa, a także uczestnictwo w sesjach Rady Gminy.

Podobne tematy

Podziel / Share
Joanna Bereda, 08.03.2017, Ilość wejść: 985, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry