Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne wiadomości

10.01.2018

Debata „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!" w Przasnyszu

9 stycznia 2018 r. w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu odbyła się konferencja zorganizowana w ramach rządowego programu „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!". Program ma na celu uświadamianie młodzieży szkolnej o szkodliwości narkotyków i dopalaczy. W debacie uczestniczył Krzysztof Bieńkowski - Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie.

W swoim wystąpieniu Krzysztof Bieńkowski podziękował Kuratorium Oświaty, Policji oraz dyrektorowi LO im. Komisji Edukacji Narodowej Radosławowi Waleszczakowi za organizację debaty i przypominanie tak ważnego tematu. Do zebranych uczniów skierował prośbę o przekazanie uzyskanych informacji swoim rówieśnikom, wspomniał również o możliwości skorzystania przez nich w anonimowy sposób z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, by zgłosić przypadki handlu narkotykami i dopalaczami. Podkreślił, że najważniejszym czynnikiem w profilaktyce powinno być zwracanie uwagi na emocje młodych ludzi. Często to pod wpływem emocji młodzi ludzie podejmują złe decyzje rzutujące na całe życie.

Wystąpienia zaproszonych prelegentów: pracowników przasnyskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji czy Poradni Leczenia Uzależnień dotyczyły profilaktyki uzależnień od narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Zwracano także uwagę na emocjonalne uwarunkowania uzależnień wśród młodzieży szkolnej i aspekty prawnokarnej odpowiedzialności za posiadanie i stosowanie narkotyków. Po części wykładowej nastąpiła dyskusja z udziałem nauczycieli, przedstawicieli kuratorium oświaty, policji i instytucji związanych z wychowaniem młodych pokoleń z terenu powiatu przasnyskiego. Obecni byli także samorządowcy, jak również pracownicy kuratorium oświaty na czele z Dyrektorem Delegatury Ostrołęckiej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Michałem Giersem.                 

Debatę zorganizowało Mazowieckie Kuratorium Oświaty we współpracy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu w ramach rządowej kampanii profilaktycznej skierowanej do uczniów, dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli koordynujących sprawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pracujących w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych, gimnazjach i szkołach podstawowych.

Podziel / Share
Natalia Lech, 10.01.2018, Ilość wejść: 327, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry