Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne wiadomości

05.03.2018

Ciechanów: narada służb zespolonych o bezpieczeństwie

2 marca br. w Ciechanowskiej Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się III Narada Bezpieczeństwa Północnego Mazowsza. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

Organizatorem spotkania był Kierownik Delegatury Ciechanowskiej MUW – Krzysztof Bieńkowski. Otwierając spotkanie Kierownik wyraził nadzieję, że kolejna zorganizowana w Ciechanowie narada przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa obywateli i wzajemnej koordynacji pracy zespolonych służb przy Wojewodzie. Wskazał on, że celem narady jest nie tylko zdefiniowanie i zlokalizowanie niebezpieczeństw, z jakimi stykają się mieszkańcy terenów północnego Mazowsza, ale także podjęcie skutecznych działań dla zorganizowania szybkiego reagowania i zsynchronizowania pracy różnych służb działających w ramach administracji rządowej.

Narada ma za zadanie wypracowanie właściwego systemu wymiany informacji i stanowi ważny etap nie tylko w profilaktyce, ale również w likwidowaniu działań niezgodnych z prawem lub szkód i zagrożeń wynikających z działania żywiołów i sił przyrody – stwierdził Krzysztof Bieńkowski. Wśród zaproszonych gości głos w dyskusji zabrali szefowie jednostek powiatowych Policji, Straży Pożarnej, inspekcji nadzoru budowlanego, lekarze weterynarii,  stacji sanitarno-epidemiologicznych, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Polskiego Związku Łowieckiego, inspektoratu farmaceutycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Kuratorium Oświaty, Państwowej Straży Rybackiej i Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków.

Poruszono kwestie związane ze zwiększeniem zachorowalności na grypę, bezpieczeństwa na imprezach masowych i w transporcie, stanu infrastruktury drogowej i melioracyjnej, poprawy stanu zanieczyszczenia powietrza (smog), pożarów, kłusownictwa, niebezpieczeństw grożących szczególnie dzieciom i młodzieży.

Podziel / Share
Natalia Lech, 05.03.2018, Ilość wejść: 102, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry