Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne wiadomości

09.03.2018

III posiedzenie zespołu ds. zapobiegania HIV i zwalczania AIDS

7 marca odbyło się pierwsze w 2018 roku spotkanie zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim.

Do zadań zespołu należy m.in.:

  • wymiana informacji oraz stworzenie forum dyskusyjnego na temat aktualnych problemów związanych z profilaktyką HIV/AIDS,
  • reagowanie i przyjmowanie wspólnego stanowiska w sytuacjach nagłych,
  • wspólne określenie priorytetów oraz zintegrowanie planów realizacji Krajowego Programu,
  • wsparcie merytoryczne i organizacyjne członków zespołu.

Tematem spotkania była aktualizacja raportu ,,Profilaktyka infekcji HIV  i zwalczanie AIDS na Mazowszu”. Spotkanie otworzyła Halina Krajkowska,  Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu, która wręczyła akty powołania nowym członkom. Następnie głos zabrała Marlena Skorupka-Dziedzic, Przewodnicząca Zespołu, która wspólnie z uczestnikami spotkania ustaliła szczegóły dotyczące aktualizacji raportu według kompetencji.

Podczas spotkania poruszane zostały kwestie dotyczące prowadzenia dalszej edukacji dotyczącej szkodliwości dopalaczy i profilaktyki zakażeń HIV/AIDS dla młodzieży szkolnej.  Postulatem było włączenie w pracę zespołu Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, które jest organem prowadzącym i nadzorującym realizację zadań z zakresu profilaktyki (środowiskowej), rehabilitacji i readaptacji społecznej osób uzależnionych.

Wzięli w nim udział między innymi: Marlena Skorupka – Dziedzic, przewodnicząca Zespołu, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dr. n med. Grażyna Cholewińska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, dr n. med. Krzysztof Skórczewski, Konsultant Wojewódzki w dz. Epidemiologii, Agnieszka Ucieklak z Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Elżbieta Iwanicka, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Anna Nowak z Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Podziel / Share
Natalia Lech, 09.03.2018, Ilość wejść: 194, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry