Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

05.10.2016

Prawie 8 mln zł na e-usługi w MUW

 • Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podpisują umowę.
  Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podpisują umowę.
 • Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podczas wspólnej konferencji prasowej.
  Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podczas wspólnej konferencji prasowej.
 • Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera udziela wywiadu po podpisaniu umowy.
  Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera udziela wywiadu po podpisaniu umowy.

Mazowieckie urzędy coraz częściej sięgają po unijne środki na informatyzację. Wkrótce wsparcie z UE otrzyma także Mazowiecki Urząd Wojewódzki, gdzie w połowie 2018 roku uruchomione zostaną nowoczesne e-usługi administracyjne. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 7,9 mln zł wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy o dofinansowanie  projektu podpisali marszałek Adam Struzik i Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

To jest bardzo ważny projekt. Myślę, że przyczyni się do budowy tzw. społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu. Dzięki niemu bowiem mieszkańcy zyskają dostęp do usług, realizowanych przez instytucje rządowe drogą elektroniczną podkreślił podczas konferencji marszałek Adam Struzik

Mazowiecki Urząd Wojewódzki bliżej mieszkańców

Dzięki wsparciu unijnemu, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz w podległych wojewodzie jednostkach administracji rządowej (JAR), zostanie wdrożony system informatyczny, który zwiększy liczbę, dostępność i jakość oferowanych e-usług.

Zależy nam przede wszystkim na tym, aby mieszkańcy nie musieli przyjeżdżać do urzędu w celu załatwienia swoich spraw. Poza tym takie nowoczesne rozwiązania na pewno usatysfakcjonują też przedsiębiorców, którzy cenią sobie szybkie i terminowe prowadzenie formalności – powiedział Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, oprogramowanie, wyposażenie serwerowni, usługi techniczne i doradcze. Planowana jest integracja istniejącego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją z nowymi usługami elektronicznymi i portalem usługowym klienta. Powstanie jeden punkt dostępu do katalogu e-usług publicznych zespolonej administracji rządowej województwa mazowieckiego. W ramach projektu wdrożonych zostanie 105 e-usług publicznych skierowanych do mieszkańców, przedsiębiorców i administracji publicznej (samorządowej).

W wyniku realizacji projektu mieszkańcy będą mieli zapewniony stały i szybki dostęp do informacji. Elektroniczna administracja umożliwi załatwienie wielu spraw na odległość, co pozwoli zaoszczędzić czas i koszty związane z dojazdem. Platforma umożliwi pełną realizację części spraw w formie elektronicznej bez konieczności wizyty w urzędzie. Będzie można elektronicznie dokonać płatności za usługi, sprawdzić status sprawy poprzez platformę usług, e-mail lub SMS czy też zarezerwować termin wizyty w urzędzie. Przy projekcie e-usług kładziony będzie nacisk na poprawę jakości procesu komunikacji pomiędzy obywatelem a urzędem. Poza tym w urzędzie poprawi się bezpieczeństwo przetwarzanych i gromadzonych danych.

Projekt jest zbieżny z założeniami Ministerstwa Cyfryzacji co do rozwoju e-usług ze względu na planowaną integrację z rejestrami publicznymi oraz ePUAP2, wdrożenie płatności elektronicznych, dostarczenie e-usług o wysokim stopniu dojrzałości czy uwzględnienie wymogów dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto do procedur urzędowych zostanie wprowadzony kwalifikowany podpis elektroniczny, co znacznie usprawni obieg dokumentacji i ograniczy wykorzystanie papieru. Dzięki nowym  rozwiązaniom  znacznie łatwiej będzie  załatwiać sprawy w urzędzie, a czas obsługi obywateli i przedsiębiorców skróci się.

Projekt ma charakter kompleksowy, zakłada zmodernizowanie wszystkich obszarów działania urzędu i stanowi pierwszy krok do dalszej integracji systemu z architekturą IT państwa oraz planowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji Platformą Usług i Danych.

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego.Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2016 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł.Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Podziel / Share
Michał Szanter, 05.10.2016, Ilość wejść: 1338, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry