Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

29.12.2016

Konkurs dla NGO: ponad 400 tys. zł na ratownictwo wodne

  • Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które posiadają zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które posiadają zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego.
    Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które posiadają zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego.

Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla ratowników, utrzymanie gotowości operacyjnej na obszarach wodnych - to tylko część działań, na które w 2017 roku można otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które posiadają zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego. Wnioski można składać do 20 stycznia 2017 r.

Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą otrzymać dotację na projekty z zakresu:

  • utrzymania gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego,
  • organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników,
  • utrzymania gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego na obszarach wodnych województwa mazowieckiego.

Rządowe dofinansowanie może pokryć do 80 proc. kosztów projektów realizowanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Środki mogą być wydatkowane między innymi na: organizację dyżurów ratowniczych, zakup materiałów i energii, opłaty za media, wynajem sali czy wynagrodzenia kadry prowadzącej szkolenia.

Oferty wraz z załącznikami można składać do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, plac Bankowy 3/5, pok. 39 (kancelaria – biuro podawcze), wejście B lub w delegaturach do 20 stycznia 2017 r.

Gdzie uzyskać informacje?

Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego udzielają wyjaśnień dotyczących zadań konkursowych i wymogów formalnych. Informacje można uzyskać w siedzibie wydziału przy placu Bankowym 3/5, pok. 523 lub 533, wejście F (od Alei Solidarności), nr telefonu 22 695 61 87 lub 22 695 64 91, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00.

Pliki do pobrania

Podobne tematy

Podziel / Share
Marcin Walasik, 29.12.2016, Ilość wejść: 1185, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry