Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

23.02.2017

Ognisko grypy ptaków – rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego

 • Logo Wojewody Mazowieckiego. Logo Wojewody Mazowieckiego.
  Logo Wojewody Mazowieckiego.

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z wykryciem na Mazowszu w gminie Promna (powiat białobrzeski) ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, wyznaczono strefę zapowietrzoną w tej gminie oraz strefę zagrożoną na obszarach powiatów: białobrzeskiego i grójeckiego.

W związku z wystąpieniem grypy ptaków H5N8 wyznaczono obszar zapowietrzony, obejmujący w powiecie białobrzeskim w gminie Promna miejscowości: Promna, Adamów, Biejkowska Wola, Falęcice, Falęcice Wola, Góry, Falęcice Parcela, Kolonia Promna oraz Stanisławów. Lista miejscowości na terenie obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) jest dostępna w załączniku niniejszego komunikatu.

Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwie, w którym wykryto wirusa wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. Właścicielom gospodarstw ze strefy zapowietrzonej i zagrożonej zakazuje się m.in.: przemieszczania i transportu drobiu bez zgody powiatowego lekarza weterynarii, sprzedaży drobiu na targowiskach oraz organizowania polowań. Ponadto nakazuje się niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki oraz oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w ich obrębie. Dodatkowo między obszarami zagrożonym i zapowietrzonym należy wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez służby drogach publicznych lub prywatnych. Obszar zapowietrzony i zagrożony oznaczony zostanie na zewnętrznych granicach tych obszarów tablicami ostrzegawczymi z napisami „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAPOWIETRZONY” oraz „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY”.

Służby weterynaryjne przypominają o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Na mocy powyższego Rozporządzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono zakaz:

 • przemieszczania do i z gospodarstw drobiu i innych ptaków;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;
 • organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków w tym piskląt jednodniowych;
 • transportu mięsa drobiowego z rzeźni;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw;
 • przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków na targowiskach;
 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

O wszystkich niepokojących objawach u drobiu w gospodarstwach należy natychmiast informować właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Natomiast dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mają obowiązek zgłaszania organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

22 lutego br. Wojewoda Mazowiecki uchylił rozporządzenie dotyczące zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów żyrardowskiego i sochaczewskiego.

Podobne tematy

Podziel / Share
Marcin Walasik, 23.02.2017, Ilość wejść: 1058, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry