Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

23.02.2017

Ognisko grypy ptaków – rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego

 • Logo Wojewody Mazowieckiego. Logo Wojewody Mazowieckiego.
  Logo Wojewody Mazowieckiego.

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z wykryciem na Mazowszu w gminie Promna (powiat białobrzeski) ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, wyznaczono strefę zapowietrzoną w tej gminie oraz strefę zagrożoną na obszarach powiatów: białobrzeskiego i grójeckiego.

W związku z wystąpieniem grypy ptaków H5N8 wyznaczono obszar zapowietrzony, obejmujący w powiecie białobrzeskim w gminie Promna miejscowości: Promna, Adamów, Biejkowska Wola, Falęcice, Falęcice Wola, Góry, Falęcice Parcela, Kolonia Promna oraz Stanisławów. Lista miejscowości na terenie obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) jest dostępna w załączniku niniejszego komunikatu.

Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwie, w którym wykryto wirusa wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. Właścicielom gospodarstw ze strefy zapowietrzonej i zagrożonej zakazuje się m.in.: przemieszczania i transportu drobiu bez zgody powiatowego lekarza weterynarii, sprzedaży drobiu na targowiskach oraz organizowania polowań. Ponadto nakazuje się niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki oraz oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w ich obrębie. Dodatkowo między obszarami zagrożonym i zapowietrzonym należy wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez służby drogach publicznych lub prywatnych. Obszar zapowietrzony i zagrożony oznaczony zostanie na zewnętrznych granicach tych obszarów tablicami ostrzegawczymi z napisami „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAPOWIETRZONY” oraz „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY”.

Służby weterynaryjne przypominają o konieczności stosowania przepisów zawartych w obowiązującym od dnia 28 grudnia 2016 r. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Na mocy powyższego Rozporządzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono zakaz:

 • przemieszczania do i z gospodarstw drobiu i innych ptaków;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;
 • organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków w tym piskląt jednodniowych;
 • transportu mięsa drobiowego z rzeźni;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw;
 • przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków na targowiskach;
 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

O wszystkich niepokojących objawach u drobiu w gospodarstwach należy natychmiast informować właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Natomiast dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mają obowiązek zgłaszania organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

22 lutego br. Wojewoda Mazowiecki uchylił rozporządzenie dotyczące zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów żyrardowskiego i sochaczewskiego.

Pliki do pobrania

Podobne tematy

Podziel / Share
Marcin Walasik, 23.02.2017, Ilość wejść: 1262, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry