Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

19.04.2017

Decyzja Wojewody w sprawie mandatu Prezydenta Radomia

Wojewoda na podstawie art. 98 a Ustawy o samorządzie gminnym, wezwał Radę Miejską w Radomiu do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu Prezydenta Radomia. Z ustaleń CBA wynika, że Prezydent wbrew zakazowi, wynikającemu z Ustawy antykorupcyjnej[1], zasiadał w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy sp. z o.o. Wojewoda nadzoruje jednostki samorządu terytorialnego pod względem legalności (na podstawie Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie).

Podstawą wezwania są ustalenia wynikające z postępowania wyjaśniającego, prowadzonego po otrzymaniu zawiadomienia CBA o naruszeniu przez Prezydenta tzw. Ustawy antykorupcyjnej. Z ustaleń CBA wynika, że Prezydent, wbrew zakazowi wynikającemu z ustawy, zasiadał w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy sp. z o.o. Wniosek do Rady Miejskiej w Radomiu o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu złożyło już CBA 18 stycznia br. Wniosek ten był przedmiotem obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Radomiu – wówczas radni nie podjęli uchwały o wygaszeniu mandatu Prezydenta.

W ramach postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Wojewodę, zwrócono się do Prezydenta Radomia o wyjaśnienia i przedstawienie swojego stanowiska. Przeanalizowano także dokumentację przedstawioną przez CBA oraz materiały z sesji Rady Miejskiej. Ustalenia CBA pozwalają stwierdzić, że Prezydent Radomia został nieprawidłowo zgłoszony do rady nadzorczej spółki prawa handlowego, skutkiem czego naruszył przepisy art. 4 i 6 Ustawy antykorupcyjnej - poprzez członkostwo w radzie nadzorczej. Taki stan faktyczny obliguje Wojewodę do zastosowania trybu wynikającego z art. 98 a Ustawy o samorządzie gminnym, polegającego na wezwaniu Rady Miejskiej w Radomiu do podjęcia działań zgodnych z prawem.

 

Podobne tematy

Podziel / Share
Joanna Bereda, 19.04.2017, Ilość wejść: 666, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry