Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

13.06.2017

Dotacje na asystentów rodzin i koordynatorów pieczy zastępczej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piątek 9 czerwca rozstrzygnął Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017. Samorządy powinny do 19 czerwca przesłać oświadczenia o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji.

Gminy i powiaty mają teraz 10 dni na dostosowanie zakresu planowanych działań do otrzymanych dotacji.

Zgodnie z warunkami dofinansowania określonymi w ramach Programu, procentowy udział dotacji w wynagrodzeniu brutto, powinien wynosić nie więcej niż 67 proc., a przy umowach – zlecenie nie więcej niż 50 proc. Finansowy udział środków własnych jednostek samorządu terytorialnego w wynagrodzeniu brutto powinien wynieść odpowiednio: przy umowie na etat – minimum 33 proc., natomiast w przypadku równoważnej czasowo w stosunku do etatu umowy – zlecenia – minimum 50 proc.

Jednostki muszą do 19 czerwca (liczy się data wpływu do urzędu) uzupełnić i przesłać załączniki do umowy sporządzone według załączonego wzoru na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

Wydział Polityki Społecznej,

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Wstępnie na realizację programu zabezpieczono 120 mln zł. Na zatrudnienie asystentów przyznano blisko 63 mln zł, co pozwoli zatrudnić 3 695 asystentów rodziny. Natomiast na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej przyznano przeszło 29,5 mln zł, co umożliwi zatrudnienie 1548 osób.

Podziel / Share
Joanna Bereda, 13.06.2017, Ilość wejść: 925, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry