Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

19.07.2017

Ministerstwo Rolnictwa: program bioasekuracji ws. ASF

 • Fot. Wikimedia Commons, autor: Lilly M (CC BY-SA 3.0).
  Fot. Wikimedia Commons, autor: Lilly M (CC BY-SA 3.0).

Do 14 sierpnia br. rolnicy mają czas na dostosowanie gospodarstw do zaostrzonych wymagań Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 lipca objęło swoim zasięgiem powiaty łosicki (gminy Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica, Łosice) i siedlecki (gmina Korczew).

Zgodnie z rozporządzeniem hodowcy trzody chlewnej zobowiązani są do wprowadzenia następujących wymagań:

 1. zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem;
 2. wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
 3. przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);
 4. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
 5. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
 6. utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;
 7. zapewnienie aby:
  1. osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,
  2. do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,
  3. osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego;
 8. posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji obejmującego:
  1. dokumentację przestrzegania wymagań określonych w akapicie pierwszym w pkt 2–4,
  2. rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,
  3. program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,
  4. zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia, o których mowa w akapicie pierwszym w pkt 7 lit. c;
 9. zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa. Wymagania są spełnione także wtedy gdy całe siedlisko jest ogrodzone w wyżej określony sposób;
 10. utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.

Termin na dostosowanie gospodarstw do wymagań bioasekuracji upływa 14 sierpnia 2017 r. Natomiast do 31 grudnia 2017 r. należy zabezpieczyć budynki inwentarskie oraz budynki i miejsca wykorzystywane do przechowywania pasz i ściółki.

Hodowcy trzody na wyżej wymienionych obszarach, którzy nie będą mogli dostosować gospodarstw, mogą składać do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji.

W takim przypadku:

 1. powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.;
 2. posiadaczowi świń będzie przysługiwać:
 • odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa,
 • rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, przyznawana w ramach decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek o przyznanie rekompensaty należy złożyć do 15 września 2017 r. Do wniosku należy dołączyć kopię decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dokumenty potwierdzające jej wykonanie.

Natomiast hodowcy trzody, który nie dostosuje, do 14 sierpnia 2017 r., gospodarstwa do wymagań dotyczących bioasekuracji i nie złoży w tym terminie do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań bioasekuracji:

 1. powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu,
 2. będzie przysługiwać jedynie odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta,
 3. nie będzie przysługiwać rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Joanna Bereda, 19.07.2017, Ilość wejść: 790, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry