Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

03.10.2017

NSA: stanowisko Rady m.st. Warszawy w sprawie stosowania się władz do orzeczeń TK niezgodne z prawem

Naczelny Sąd Administracyjny* podtrzymał rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie stosowania się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. W uzasadnieniu sąd wskazał na przyjęcie stanowiska bez podstawy prawnej i przekroczenie kompetencji przez Radę m.st. Warszawy.

Wojewoda Mazowiecki w rozstrzygnięciu nadzorczym z 14 czerwca 2016 r stwierdził nieważność stanowiska Rady m.st. Warszawy z 21 kwietnia 2016 r. w sprawie stosowania się władz miasta stołecznego Warszawy do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Rada uznała, że będzie stosowała się do wszystkich orzeczeń TK, również tych nieopublikowanych.

W uzasadnieniu wyroku Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że stanowisko zostało podjęte bez podstawy prawnej – w treści jej nie wskazano i nie ma przepisu, który mógłby ją stanowić. Przyjmując stanowisko Rada przekroczyła swoje kompetencje, wychodząc poza zakres zadań własnych i zleconych gminie.

Według orzecznictwa zakres spraw, jakie podlegają kompetencji gminy ma znaczenie lokalne i wymiar ograniczony do potrzeb wspólnoty. Rada gminy nie ma uprawnień w zakresie wskazywania zasadności działań prawnych zewnętrznych i niezależnych instytucji oraz oceny ich działania z punktu widzenia prawa.

Stanowisko naruszyło również zasadę pewności prawa. Orzeczenie NSA jest ostateczne i prawomocne.

* wyrokiem z 27 września br.

Podziel / Share
Natalia Lech, 03.10.2017, Ilość wejść: 673, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry