Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

10.10.2017

Program integracji społeczności romskiej – nabór wniosków na 2018 r.

Dofinansowanie z budżetu państwa mogą otrzymać samorządy i organizacje pozarządowe realizujące projekty na rzecz integracji społeczności romskiej. Wnioski o dotację należy składać do 31 października w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. 

W ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 zgłaszane wnioski mogą dotyczyć następujących obszarów aktywności:

  • Obszar wsparcia I – kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym (programy lokalne) – projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym.
  • Obszar wsparcia II – małe granty.

Wnioski w obszarze I i II należy składać do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dwóch egzemplarzach w terminie do 31 października 2017 r. na adres:

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
ul. Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa
adres do korespondencji: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
  • Obszar wsparcia III – ogólnopolskie projekty systemowe.

Wnioski w obszarze III należy składać do ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w terminie do 1 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 znajdują się w zakładce Polityka społeczna oraz na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce poprzez działania w dziedzinie edukacji (w tym edukacji kulturowej, historycznej i obywatelskiej), aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej.

Podziel / Share
Joanna Bereda, 10.10.2017, Ilość wejść: 907, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry