Pomoc dla niepełnosprawnych

Komunikaty

03.12.2017

Cudzoziemcy: zmiany zasad umawiania klientów

Od 1 grudnia w Wydziale Spraw Cudzoziemców nastąpiła zmiana w zakresie umawiania wizyt. Większość usług jest rezerwowana za pośrednictwem kalendarza internetowego. Cześć wizyt można również ustalać drogą mailową. Wydział nie prowadzi telefonicznych rezerwacji na złożenie wniosku w sprawach legalizacji pobytu i legalizacji zatrudnienia.

Większość usług została udostępniona w kalendarzu internetowym. Jeszcze w grudniu oferta rezerwacji za jego pośrednictwem zostanie wzbogacona, a zmiany widoczne będą po zalogowaniu się do kalendarza dostępnego tutaj.

W przypadku braku możliwości zarejestrowania się na wizytę w urzędzie poprzez kalendarz internetowy, zalecamy klientom, aby niezwłocznie składali wniosek wraz z kompletem dokumentów w biurze podawczym urzędu przy ul. Marszałkowskiej 3/5  w Warszawie, w jednej z delegatur urzędu lub przesyłali go za pośrednictwem poczty na adres urzędu.

  • Rezerwacja wizyt na złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały oraz pobyt rezydenta długoterminowego odbywa się wyłącznie za pośrednictwem: kalendarza internetowego,
  • Rezerwacja wizyt na złożenie wniosku w zakresie przyznania świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka odbywa się wyłącznie za pośrednictwem: kalendarza internetowego,
  • Rezerwacja wizyt na złożenie wniosku w  zakresie rejestracji pobytu obywateli UE klient odbywa się za pośrednictwem: kalendarza internetowego (link) lub poprzez pobranie w siedzibie urzędu - numerek „I” (Antresola pok. A1)

Rezerwacja wizyt na złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę  odbywa się zarówno poprzez kalendarz internetowy, jak i adresy mailowe:

 Zezwolenia na pracę:

  • typu A dla zawodów: kierowca autobusu,  kierowca ciągnika siodłowego, pomoc domowa i opiekun osoby starszej, których pracodawcą jest gospodarstwo domowe  zapisy wyłącznie za pośrednictwem: kalendarza internetowego,
  • typy B,C,D,E i przedłużenia zezwoleń zapisy wyłącznie za pośrednictwem: kalendarza internetowego (link),
  • typu A dla pozostałych zawodów – rezerwacja wizyty za pośrednictwem poczty email: zp@mazowieckie.pl z podaniem w tytule/temacie wiadomości e-mail imienia i nazwiska cudzoziemca.      

Rezerwacja wizyt na złożenie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń odbywa się zarówno poprzez kalendarz internetowy, jak i adresy mailowe:

 - Zaproszenia - wsc-zaproszenia@mazowieckie.pl lub pod numerem telefonu 22 695 65 61

Rezerwacja wizyt na złożenie wniosku w sprawach nadania, potwierdzenia posiadania obywatelstwa, uznania za obywatela polskiego odbywa się poprzez kalendarz internetowy (link), adresy mailowe lub pobranie numerka:

- Nadania obywatelstwa polskiego oraz uznanie za obywatela polskiego - obywatelstwo@mazowieckie.pl lub pod numerem telefonu 22-695-65-51

- Potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego klient może zarejestrować wizytę poprzez kalendarz internetowy (link) lub pobrać w siedzibie urzędu – numerek „M”( Antresola pok. A2)

Podziel / Share
Ewa Filipowicz, 03.12.2017, Ilość wejść: 1117, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry