Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Aktualności

    13 lutego 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że wojewoda mazowiecki nie otrzymał jeszcze z Ministerstwa Finansów środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych, co uniemożliwia wydanie decyzji o przyznaniu świadczeń pieniężnych dla osób ubiegających się o ten rodzaj pomocy.
 2. Ponadto zawiadamiamy, że do 10 lutego 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęły 573 wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP od osób posiadających Karty Polaka.
 3. Zachęcamy do osobistego składania wniosków o pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, po wcześniejszym zapisaniu się telefonicznym lub mailowym. Najbliższy wolny termin na złożenie wniosku to 16 lutego 2017 r. W celu umówienia się na złożenie wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr22 695 67 71 lub mailowy na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku). Zachęcamy również do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

  WAŻNE:
  Z uwagi na wpływającą do Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dużą liczbę wniosków o umorzenie postępowania o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka złożonych w 2016 r. i ponowne składanie wniosków o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka w 2017 r. uprzejmie informujemy, że osobie, która przed dniem 1 stycznia 2017 r. złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, a następnie jej wniosek pozostawiono bez rozpoznania lub otrzymała decyzję odmowną albo umarzającą postępowanie, nie może być przyznane świadczenie pieniężne. Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka mówi bowiem wprost, że aby ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego, cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka i zamierzający osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej musi złożyć wniosek (zgodnie z wykładnią językową - pierwszy wniosek) o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po 1 stycznia 2017 r.

     6 lutego 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że wojewoda mazowiecki nie otrzymał jeszcze z Ministerstwa Finansów środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych, co uniemożliwia wydanie decyzji o przyznaniu świadczeń pieniężnych dla osób ubiegających się o ten rodzaj pomocy.
 2. Ponadto zawiadamiamy, że do 6 lutego 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 481 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP od osób posiadających Karty Polaka.
 3. Zachęcamy do osobistego składania wniosków o pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, po wcześniejszym zapisaniu się telefonicznym lub mailowym. Najbliższy wolny termin na złożenie wniosku to 8 lutego 2017 r. W celu umówienia się na złożenie wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 695 67 71 lub mailowy na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku). Zachęcamy również do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

    1 lutego 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że do 31 stycznia 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęły 433 wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP od osób posiadających Karty Polaka.
 2. W tym samym okresie złożono również 578 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka.
 3. Do 31 stycznia 2017 r. wojewoda mazowiecki nie wydał żadnej decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.
 4. Do 31 stycznia 2017 r. wojewoda mazowiecki nie otrzymał środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych.
 5. Informujemy również, że są jeszcze w lutym 2017 r. wolne terminy (pierwszy wolny termin to 17 lutego 2017 r.) dla osób chcących złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka. W celu umówienia się na złożenie wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 695 67 71 lub mailowy na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku). Zachęcamy również do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

   25 stycznia 2017 r.

 1. W okresie od 1 do 24 stycznia 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 285 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce.
 2. Wojewoda mazowiecki oczekuje na przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na świadczenia pieniężne dla osób, które złożyły wniosek o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka. Z tego powodu nie zostały wydane dotychczas żadne decyzje przyznające pomoc finansową.
 3. Ponownie zachęcamy do osobistego składania wniosków o pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, po wcześniejszym zapisaniu się telefonicznym lub mailowym. Najbliższy wolny termin to 1 lutego 2017 r.

 17 stycznia 2017 r.

 1. Informujemy, że 13 stycznia 2017 r. wojewoda mazowiecki wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z wnioskiem o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,  na I kwartał 2017 r.
 2. W okresie od 1 do 13 stycznia 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 146 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce.
 3. Ponadto informujemy, że do dnia 12 stycznia 2017 r. wojewoda mazowiecki nie wydał żadnej decyzji o przyznaniu ww. świadczenia.
 4. Ponownie zachęcamy do osobistego składania wniosków o pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, po wcześniejszym zapisaniu się telefonicznym lub mailowym. Najbliższy wolny termin to 19 stycznia 2017 r.

   11 stycznia 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że do 10 stycznia 2017 r. do Wojewoda Mazowieckiego wpłynęło 107 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP od osób posiadających Karty Polaka.
 2. Informujemy również, że są jeszcze w styczniu 2017 r. wolne terminy dla osób chcących złożyć wniosek o  udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka. W celu umówienia się na złożenie wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 695 67 71 lub mailowy na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku).
 3. Zachęcamy także do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

    10 stycznia 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona skrzynka mailowa mamkartepolaka@mazowieckie.pl dedykowana osobom, które ubiegają się o pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka oraz o świadczenie pieniężne. Prosimy o kierowanie zapytań drogą elektroniczną na podany adres mailowy.
 2. W celu usprawnienia komunikacji zachęcamy również do podawania w zapytaniach numerów telefonów, pod którymi można się z Państwem kontaktować.

     9 stycznia 2017 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że do 5 stycznia 2017 r. do wojewody mazowieckiego wpłynęło 56 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP od osób posiadających Karty Polaka.
 2. W tym samym okresie złożono również  54 wnioski o  udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka, do których wnioski o świadczenie pieniężne mogą być złożone do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o pobyt stały.
 3. Informujemy również, że są jeszcze w styczniu 2017 r. wolne terminy dla osób chcących złożyć wniosek o  udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP z tytułu posiadania Karty Polaka. W celu umówienia się na złożenie wniosku prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 22 695 67 71 lub mailowy na adres wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku). Zachęcamy również do jednoczesnego składania wraz z wnioskiem o pobyt stały wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego.

 

 

 

 

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Kamila Kikor, 09.01.2017, Ilość wejść: 3978, Rejestr zmian