Pomoc dla niepełnosprawnych

Umów się na wizytę

Witaj w Wydziale Spraw Cudzoziemców.
Tu dowiesz się, jak zalegalizować swój pobyt, uzyskać zezwolenie na pracę, zaprosić cudzoziemca do naszego kraju,  zostać obywatelem Polski.
Od złożenia wniosku po odbiór decyzji służymy pomocą i radą.
Zapraszamy!

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ W URZĘDZIE:

Uzyskaj kartę pobytu

Chcesz przedłużyć swój pobyt w Polce? Chcesz uzyskać decyzję na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE? lub kończy się ważność twojej karty pobytu? Możesz to zrobić w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 lub w naszej delegaturze w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53. Informację o gotowym dokumencie do odbioru otrzymasz smsem.

Aby złożyć wniosek w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców lub w naszej delegaturze w Radomiu musisz zarezerwować wizytę.

Następnie wypełnij elektronicznie WNIOSEK O POBYT (czasowy, stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE) – kliknij tutaj i wydrukuj  (uwaga! wypełnienie wniosku elektronicznie, nie jest jednoznaczne ze złożeniem go on-line).
Wniosek musisz dostarczyć do urzędu w dniu umówionej wizyty. Dodatkowe informacje na temat innych możliwości składania wniosków- kliknij tutaj

Sprawdź, jakie dokumenty należy przygotować? – kliknij tutaj.

Jeżeli chcesz uzupełnić brakujące dokumenty merytoryczne do twojej sprawy o zezwolenie na pobyt:

Jeżeli, twoja sprawa rozpatrywana jest przez nasz urząd ponownie (po odwołaniu Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia) i nie posiadasz statusu sprawy: możesz uzupełnić dokumenty w biurze podawczym pobierając z biletomatu numerek A lub wysłać pocztą.

Jeżeli chcesz uzupełnić brakujące dokumenty formalne do sprawy o zezwolenie na pobyt (oryginał paszportu do wglądu, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, informacja starosty), oddać odciski linii papilarnych oraz osobiście się stawić:

 • Musisz przyjść do Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 i pobrać z biletomatu numerek C. Pamiętaj, że musisz mieć przy sobie wezwanie, które otrzymałeś z urzędu oraz dokument tożsamości (paszport).

W siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 udostępniliśmy dwa stanowiska komputerowe, na których możesz zarezerwować wizytę lub sprawdzić status swojej sprawy.

Zgłoś utratę lub uszkodzenie karty pobytu – kliknij tutaj.  (powinieneś w terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia dokumentu zawiadomić o tym fakcie wojewodę, który wydał kartę)

Złoż wniosek o wymianę karty pobytu (w przypadku utraty lub uszkodzenia, zmiany danych umieszczonych w dotychczas posiadanej karcie, zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty) - kliknij tutaj

Sprawdź swój status sprawy – kliknij tutaj.

Umów się na inny termin odbioru karty pobytu - wyślij e-mail na adres odbiorkartypobytu@mazowieckie.pl

Uzyskaj zaproszenie dla cudzoziemca w celu odwiedzin

Chcesz zaprosić cudzoziemca do Polski? Możesz to zrobić w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5, w naszych delegaturach w Ciechanowie, Siedlcach, Radomiu, Ostrołęce, Płocku lub w starostwach powiatowych.

Umów się na wizytę w urzędzie.

 • Możesz zadzwonić pod numer tel.  22 695 65 61 lub wysłać e-mail na adres: wsc-zaproszenia@mazowieckie.pl
 • Możesz to zrobić wygodnie przez internet — wystarczy, że wpiszesz dogodną dla siebie datę w kalendarzu internetowym – kliknij tutaj.

Sprawdź, jakie dokumenty należy przygotować? – kliknij tutaj.

Sprawdź dokładne adresy miejsc, gdzie możesz złożyć wniosek – kliknij tutaj.

Pamiętaj! zaproszenie może odebrać pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo szczególne do odbioru zaproszenia.

Uzyskaj rejestrację obywatela UE i członka jego rodziny lub prawo stałego pobytu

Jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5:

 • możesz pobrać w biletomacie numerek I;

lub

 • wcześniej zarezerwować termin złożenia wniosku- wygodnie przez internet — wystarczy, że wpiszesz dogodną dla siebie datę w kalendarzu internetowym – kliknij tutaj.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Uzyskaj obywatelstwo polskie

Wyjechałeś z Polski i chcesz potwierdzić swoje obywatelstwo polskie? Jesteś cudzoziemcem i chcesz uzyskać obywatelstwo polskie? A może chcesz, aby Prezydent nadał Ci obywatelstwo polskie?

Aby złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego (więcej informacji - kliknij tutaj) lub uznanie za obywatela polskiego (więcej informacji - kliknij tutaj) musisz zarezerwować wizytę:

Aby złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego (więcej informacji - kliknij tutaj) przyjdź do urzędu i pobierz numerek M z biletomatu (antresola, pokój A2, stanowisko nr 20).                                                                

Jak trafić do pokoju A2?

Po wejściu do Urzędu skręć w prawo i kieruj się wąskim korytarzem, na końcu którego znajduje się biletomat. Po pobraniu numerka M wejdź najbliższą klatką schodową na I piętro.

Uzyskaj zezwolenie na pracę

Jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić cudzoziemców? Możesz to zrobić w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 lub w naszych delegaturach w Ciechanowie, Siedlcach, Radomiu lub w Ostrołęce. Wniosek o zezwolenie na pracę możesz złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub wysłać pocztą. Decyzję możesz uzyskać w jeden dzień – więcej informacji kliknij tutaj

Aby złożyć wniosek o zezwolenie na pracę lub przedłużenie zezwolenia na pracę w siedzibie wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 lub w naszych delegaturach musisz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę stanowisk osobistego przyjmowania wniosków, zapisy dostępne są w terminach wskazanych wcześniej na stronie internetowej. Rezerwacje na październik br. uruchomione zostaną 18 września br. o godz. 8.00. Na wiadomości odpowiadamy według kolejności zgłoszeń, a e-maile wysłane przed wskazanym terminem nie będą brane pod uwagę. Ze względu na  rosnącą lawinowo liczbę wpływających zgłoszeń, dostępność usługi zezwolenia na pracę w jeden dzień jest ograniczona liczbą stanowisk obsługi klienta w danym miesiącu. Po wyczerpaniu miejsc na dany miesiąc, proponujemy złożyć wniosek na biurze podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców lub wysłać za pośrednictwem poczty. Jednocześnie informujemy, że Urząd sukcesywnie zwiększa pulę dostępnych miejsc dzięki uruchamianiu usługi zezwolenie na pracę w jeden dzień w kolejnych delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. I tak usługa na pracę w jeden dzień dostępna jest:

 • od 3 kwietnia br. w Siedlcach
 • od 8 maja br. w Ciechanowie
 • od 3 lipca br. w Radomiu,
 • od 4 września br. w Ostrołęce
 • od 2 października br. usługa zostanie uruchomiona w Płocku

W dniu 18 września 2017 r.:

 • należy wysłać e-mail na adres: wniosek@mazowieckie.pl, w przypadku zatrudnienia kierowcy ciągnika siodłowego  lub kierowcy autobusu, należy wpisać dodatkowo słowo kierowca*
  w tytule e-maila
 • aby sprawdzić, jakie dokumenty należy przygotować? – kliknij tutaj
 • *KIEROWCY

  Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego pracodawcy wnioskujący o zatrudnienie cudzoziemców na stanowiskach kierowcy ciągnika siodłowego oraz kierowcy autobusu są zwolnieni z obowiązku dostarczenia tzw. informacji starosty. Pracodawców zamierzających zatrudnić cudzoziemca na stanowisku kierowcy, prosimy o wpisanie słowa kierowca w tytule e-maila wysyłanego w celu umówienia się na osobiste złożenie wniosku. 

Ponadto, przypominamy, że jeżeli cudzoziemiec nie stawił się do pracy, przerwał pracę lub zakończył wykonywanie pracy należy zgłosić ten fakt do urzędu. Informację można wysłać na adres ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa lub złożyć w siedzibie urzędu w biurze podawczym.

Więcej na temat obowiązków pracodawcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę i wymaganych terminów – kliknij tutaj.

Uzyskaj świadczenie pieniężne 

Posiadasz Kartę Polaka i zamierzasz osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej? Możesz wystąpić do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego (więcej informacji - kliknij tutaj).

Wniosek możesz złożyć razem z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka po wcześniejszym zarezerwowaniu wizyty w siedzibie Wydziału lub w Delegaturze w Radomiu.

Jeżeli już złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka, wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz wysłać pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 Wydział Spraw Cudzoziemców

 ul. Marszałkowska 3/5

 00-624Warszawa

Możesz też złożyć wniosek osobiście:

 • w biurze podawczym pobierając wcześniej numerek A z biletomatu
 • w Punkcie Przyjmowania Korespondencji przy pl. Bankowym 3/5 w pok. nr. 38
 • w delegaturach MUW.

Adres Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

 

 

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Magdalena Sierocka, 21.11.2016, Ilość wejść: 80842, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry