Pomoc dla niepełnosprawnych

Ile czasu trwa wydanie zezwolenia na pracę?

Ile czasu trwa wydanie zezwolenia na pracę?

Decyzja w sprawie zezwolenia na pracę jest wydawana nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W przypadku gdy pracodawca; po uprzednim umówieniu się na termin złożenia wniosku; złoży komplet dokumentów, a w sprawie nie będzie konieczności przeprowadzenia posrtępowania wyjaśniającego, decyzję odebrać można będzie nawet tego samego dnia.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 31.03.2014, Ilość wejść: 23158, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry