Pomoc dla niepełnosprawnych

Jaką opłatę muszę wnieść?

Jaką opłatę muszę wnieść?

Do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę należy dołączyć opłatę w następującej wysokości:

  • 50 zł - w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
  • 100 zł - w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres dłuższy niż 3 miesiące;
  • 200 zł - w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi delegowanemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej (dotyczy zezwolenia na pracę typ D).

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę należy dokonać wpłaty odpowiednio w wysokości połowy kwoty określonej powyżej.

Numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Finansów
NBP O/O Warszawa 
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

 

Wpłaty można dokonać także w kasie Urzędu (pl. Bankowy 3/5, wejście B, parter, pokój nr 68). Kasa jest czynna: poniedziałek od 11:00 do 15:00,  wtorek-piątek od 10:00 do 14:00

lub

w punkcie kasowym w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5 (parter, pomiędzy stanowiskiem 13 i 14).

 

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:

  • podmiot dokonujący wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
  • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy wraz z podaniem pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy).
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 31.03.2014, Ilość wejść: 53929, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry