Pomoc dla niepełnosprawnych

Tryb odwoławczy

Jeśli jesteś niezadowolony/a z otrzymanej decyzji, możesz złożyć odwołanie.

Odwołanie składa się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zezwolenia na pracę cudzoziemca można złożyć, powołując się na sygnaturę sprawy (WSC-V…):

 • w Punkcie Przyjmowania Korespondencji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Marszałkowskiej 3/5, stanowisko nr 8, parter (należy pobrać numerek z lit. A)godziny przyjęć: 10:00-17.30 (poniedziałek), 08:00-15:30 (wtorek-piątek);
 • w Punkcie Przyjmowania Korespondencji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, pokój 38, wejście B, godziny przyjęć: 08:00-16:00 (poniedziałek-piątek);
 • pocztą na adres:
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Wydział Spraw Cudzoziemców
  Oddział Zezwoleń na Pracę
  ul. Marszałkowska 3/5
  00-624 Warszawa.
Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Smyk, 31.03.2014, Ilość wejść: 10148, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry