Pomoc dla niepełnosprawnych

Tryb odwoławczy

Jeśli jesteś niezadowolony/a z otrzymanej decyzji, możesz złożyć odwołanie.

Odwołanie składa się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zezwolenia na pracę cudzoziemca można złożyć, powołując się na sygnaturę sprawy (WSC-V…):

 • w biurze podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców tutejszego Urzędu przy ul. Marszałkowskiej 3/5, stanowisko nr 8, parter (należy pobrać numerek z lit. A)
  godziny przyjęć: 10:00-17.30 (poniedziałek), 08:00-15:30 (wtorek-piątek);
 • w Biurze Podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5,
  wejście B, parter, pokój nr 39, godziny przyjęć: 08:00-16:00 (poniedziałek-piątek);
 • pocztą na adres:
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Wydział Spraw Cudzoziemców
  Oddział Zezwoleń na Pracę
  ul. Marszałkowska 3/5
  00-624 Warszawa.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 31.03.2014, Ilość wejść: 5133, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry