Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

O programie

„Radosna szkoła” to program rządowy, którego celem jest wspieranie organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Jego realizacja zaplanowana została na lata 2009-2014.

Program ten zakłada wsparcie finansowe dla organów prowadzących na zakup lub zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw.

Wśród pomocy dydaktycznych, które mają znaleźć się w miejscach zabaw dla dzieci, będzie można zobaczyć m.in.: duże, miękkie klocki, zestawy figur geometrycznych, miękkie piłki, materace do zabaw ruchowych, tory przeszkód i inne.
Przyrządy te mają, według założeń programu, pozwolić dziecku zaspokoić jego naturalne potrzeby ruchowe. Po intensywnym ruchu i wyczerpującej zabawie, najmłodsi powinni mieć możliwość relaksu, odpoczynku i indywidualnej pracy. Właśnie dlatego MEN zakłada również powstanie w obrębie miejsca zabaw dla dzieci kącika, w którym mają znaleźć się przyrządy pozwalające na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Mogą to być układanki, gry planszowe, klocki, a także materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej.

Koszt zakupu pomocy dydaktycznych finansowany będzie w 100% z budżetu państwa – do kwoty 6 lub 12 tys. zł., w zależności od liczby uczniów w klasach I-III.
W przypadku urządzenia szkolnego placu zabaw organy prowadzące zobowiązane będą wykazać własny wkład finansowy, w wysokości co najmniej 50% kosztów. Rozporządzenie określa kwotę maksymalnego wsparcia finansowego dla organów prowadzących na urządzenie szkolnych placów zabaw. Wynosi ono 63 tys. 850 zł. lub 115 tys. 450 zł. – w zależności od liczby dzieci w klasach I-III.

Na terenie powstającego lub modernizowanego placu zabaw mogą znaleźć się drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie oraz kolorowe huśtawki. Przede wszystkim jednak plac zabaw powinien być bezpieczny, dlatego tak ważne jest, aby pod znajdującymi się na placu urządzeniami zastosować nowoczesną i bezpieczną nawierzchnię, właściwe rozmieścić sprzęt, a także zagospodarować pozostały teren zielenią.

MEN zakłada również, iż z placu zabaw dzieci będą mogły korzystać także po zakończeniu zajęć szkolnych, a także w soboty i niedziele pod opieką rodziców lub opiekunów. W ten sposób szkolny plac zabaw stanie się miejscem spotkań rodzinnych, przy jednoczesnym kreowaniu właściwego sposobu spędzania czasu wolnego przez rodziców i ich pociechy.

Przy ocenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, uwzględniona zostanie w szczególności: liczba dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych, wyrównywanie dostępu do edukacji uczniów uczęszczających do szkól położonych na obszarach wiejskich, aktualny stan wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, a także potrzeby szkół w zakresie zakupu albo zwrotu kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach.

Tylko w tym roku, na realizację tego programu, zapewniono w budżecie państwa kwotę 40 milionów złotych. Koszt całego programu wynosi jednak 2 miliardy 438 milionów, z czego 1 miliard 278 milionów złotych pochodzić będzie z budżetu państwa, natomiast reszta stanowić będzie finansowy wkład własny organów prowadzących.

Podziel / Share
Opublikowane przez Mateusz Balcerowicz, 06.08.2009, Ilość wejść: 2565, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy