Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na wypoczynek letni – spotkanie szkoleniowe

Omówienie zasad rejestracji oraz przedstawienie nowego wzoru ofert to głowne cele spotkania. Wyjaśniano na nim również reguły dotyczące wypełniania druków, przedstawiono szczegółowy harmonogram składania ofert i przyznawania środków, a także terminy etapów realizacji zadania.

Szkolenie skierowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów uprawnionych do udziału w otwartym konkursie ofert na organizację wypoczynku letniego (art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Spotkanie odbyło się 9 maja br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim na Placu Bankowym 3/5 w Warszawie. Jego organizatorem był Mazowiecki Kurator Oświaty.

Szczegółowe informacje oraz wzór oferty:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/11353,Ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-wypoczynek-letni-2017-r.html

Podziel / Share
Opublikowane przez Sylwia Pietrzak, 12.05.2017, Ilość wejść: 893, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry