Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

07.06.2017

Nowy Pełnomocnik ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Funkcję Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego od czerwca 2017 r. pełni Sylwia Pietrzak.

Do jej głównych zadań, określonych w Pełnomocnictwie Nr 13/4/2017 z dnia 06 czerwca 2017 r. należy:

  • monitorowanie wdrażania narodowego programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  • wspieranie Pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wymiany informacji z organizacjami pozarządowymi w regionie;
  • pomoc lokalnym organizacjom pozarządowym w dostępie do wiedzy w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i innych działań prowadzonych przez Pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego oraz innych agencji rządowych;
  • tworzenie i koordynację systemu współpracy wojewody z organizacjami pozarządowymi;
  • wdrażanie jednolitego systemu instrukcji postępowania przy przeprowadzaniu otwartych konkursów ofert w wydziałach/biurach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz w jednostkach administracji zespolonej w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  • kontrola realizacji zadań publicznych na podstawie podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi;
  • opracowywanie cyklicznych zestawień i raportów oraz innych dokumentów dotyczących współpracy wojewódzkiej administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi.

Podobne tematy

Podziel / Share
Sylwia Pietrzak, 07.06.2017, Ilość wejść: 532, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry