Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

07.06.2017

Zakończenie konsultacji publicznych projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zespół Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przygotował raport z konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Szczegółowe informacje i treść raportu znajdują się na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania:

http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/zakonczenie-konsultacji-publicznych-projektu-ustawy-o-narodowym-centrum-rozwoju

 

 

 

 

 

Podziel / Share
Sylwia Pietrzak, 07.06.2017, Ilość wejść: 380, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry